De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Nieuwbouw kopen bij inschrijving, loting of opbod? Hoe werkt het precies?

Team nieuwbouwDe vraag naar nieuwbouwwoningen is, vooral in de Randstad, vele malen groter dan het aanbod. Voor tientallen woningen zijn er soms honderden gegadigden. De selectie van kopers kan dan op verschillende manieren plaatsvinden. We leggen u graag uit hoe dat proces in de praktijk werkt.

Schaarste op de nieuwbouwmarkt

Het aanbod aan nieuwbouwwoningen is in verhouding tot de vraag onvoldoende. In de afgelopen drie kwartalen nam het woningaanbod verder af, in de bestaande bouw èn in de nieuwbouwmarkt. Als gevolg daarvan daalde ook het aantal verkochte nieuwbouwwoningen, terwijl de prijzen verder opliepen. Vaak zijn er voor elke beschikbare nieuwbouwwoning meerdere belangstellenden, waarvan er uiteraard maar één de koper kan worden. Er zijn verschillende manieren om die selectie uit te voeren. Welke methode bij een specifiek nieuwbouwproject wordt gehanteerd, wordt beslist door de projectontwikkelaar of de projectontwikkelende aannemer, de eigenaar / verkoper van het project. De nieuwbouwmakelaar heeft daarbij een adviserende rol.

* Verkoop op basis van inschrijving

In de situatie waarin het aantal kandidaten niet veel groter is dan het aantal woningen of appartementen geldt vaak dat 'wie het eerst komt, het eerst maalt'. De gegadigden die zich als eersten hebben gemeld, krijgen vaak de eerste keuze. Deze situatie doet zich in de Randstad uitsluitend nog voor bij de minder courante (vaak: de meest dure) woningen of appartementen.

* Verkoop op basis van ‘kredietwaardigheid’

In een situatie waarbij het aantal kandidaten groter is dan het aantal woningen of appartementen kan de ontwikkelaar er voor kiezen om de woningen in eerste instantie toe te wijzen aan de meest kredietwaardige kandidaat-kopers. Dat houdt in dat kandidaat-kopers openheid van zaken moeten geven ten aanzien van hun inkomen en / of vermogenssituatie. Een kandidaat die de nieuwbouwwoning wel wil kopen op de voorwaarde dat zijn eigen woning verkocht is legt het dan snel af ten opzichte van een kandidaat die geen of slechts een beperkte hypotheek nodig heeft.

Er wordt ons soms gevraagd of dat wel mag. Mag een ontwikkelaar, aannemer of nieuwbouwmakelaar 'zomaar inzage vragen in privacygevoelige gegevens zoals het inkomen of het vermogen?'. Het antwoord daarop luidt uiteraard "ja, dat mag". In een situatie waarbij er zoveel vraag is en zo weinig aanbod is het van belang dat een belangstellende de nieuwbouwwoning ook daadwerkelijk kan kopen. En onze ervaring leert dat niet elke kandidaat-koper daar een scherp inzicht in heeft. Uiteraard zijn nieuwbouwmakelaars aan zeer strikte regels gebonden waar het de privacy aangaat, u mag er op vertrouwen dat er discreet met uw informatie wordt omgegaan.

* Verkoop op basis van ‘loting’

Als er veel meer vraag is dan aanbod, dan wordt er soms een loting georganiseerd. Er bestaan geen wettelijke regels voor de manier waarop dat moet worden georganiseerd. Soms wordt de loting uitgevoerd door een notaris, soms door de makelaar of door de verkoper van het project.

* Verkoop op basis van ‘loting na haalbaarheidscheck’

Bij veel lotingen is sprake van een voorafgaande haalbaarheidscheck. Om in aanmerking te komen voor de lotingsprocedure moet een gegadigde zijn financiële situatie aantonen met een verklaring van een financieel adviseur of door overlegging van gegevens die het inkomen of het vermogen aantonen.

* Verkoop bij opbod

Bij situaties waarbij de vraag het aanbod enorm overstijgt, worden nieuwbouwwoningen of nieuwbouwappartementen soms per opbod verkocht. Bij de inschrijving wordt gevraagd welk bedrag je extra bereid bent te betalen, bovenop de vraagprijs. Degene die het hoogste biedt, wordt de koper.

Vriendjespolitiek?

Het proces van toewijzing is - vanuit het perspectief van de individuele koper - niet altijd transparant. Voor de Vereniging Eigen Huis (VEH) was dat gegeven aanleiding om een meldpunt te openen waar kopers hun verhaal over ‘schimmige praktijken’ en ‘vriendjespolitiek’ kwijt kunnen.

Wij nemen Vereniging Eigen Huis niet meer heel serieus, sinds deze organisatie zich enerzijds opwerpt als 'onafhankelijke belangenbehartiger van de consument' maar er anderzijds als de kippen bij is om zelf een graantje mee te pikken van allerlei markten die ze geacht worden te bewaken. VEH is de slager die zijn eigen vlees keurt onder het motto "wij van WC-eend adviseren WC-eend'. Dat gaat ook met enige regelmaat mis, zoals in 2014 toen VEH enerzijds actie voerde om banken zover te krijgen om restschulden mee te financieren, terwijl dat bij de eigen hypotheek van VEH ook niet mogelijk bleek. En dat is maar één van de voorbeelden waarbij VEH de plank missloeg.

In één opzicht klopt de kritiek, want het proces van toewijzing IS niet transparant voor individuele kopers. Dat proces is ook niet gemakkelijk of goedkoop transparant te maken, vooral niet als de selectie mede plaatsvindt op basis van de financiële draagkracht van de toekomstige kopers.

Natuurlijk zijn er verhalen bekend over nieuwbouwmakelaars die woningen uitsluitend toewijzen aan kopers die hun woning bij hen in de verkoop zetten of de hypotheek bij hen regelen. Uiteraard is ook De Leeuw Makelaardij de kopers van onze nieuwbouwprojecten graag van dienst bij de verkoop van hun woning. En De Leeuw Hypotheken maakt graag een passende aanbieding voor de financiering. Maar dat blijft een wens en geen eis.

De Leeuw Groep is een familiebedrijf dat zich op de lange termijn richt. We zijn blij met onze klanten en met nieuwe klanten. Maar een klant die zich gedwongen voelt om zaken met ons te doen als gevolg van gedwongen koppelverkoop, wordt nooit een tevreden klant. En daarnaast zouden opdrachtgevers ons keihard afrekenen als we onze positie bij de verkoop van hun nieuwbouwproject zouden misbruiken voor eigen commerciële doelen.

En natuurlijk gaan er ook geruchten dat het spreekwoord ‘wie appelen vaart, die appelen eet’ ook voor makelaars opgaat. En dat medewerkers van makelaarskantoren voorrang krijgen bij de toewijzing van nieuwbouwwoningen. Soms hebben ook makelaars of medewerkers van een makelaarskantoor belangstelling voor een nieuwbouwwoning.En soms komen die dan ook door een kredietwaardigheid of loting heen. Maar laat duidelijk zijn dat onze medewerkers geen voorkeursbehandeling krijgen. Ons bedrijf heeft in bijna 70 jaar een uitstekende naam opgebouwd. En dat houden we graag zo.

Ingeloot? Nu verplicht kopen?

Als je bent ingeloot, is er nog geen sprake van een verplichting tot kopen. Je kunt altijd nog afzeggen. Het is daarbij wel verstandig om aan de nieuwbouwmakelaar uit te leggen wat de reden van dat afzeggen is. Kandidaat-kopers die herhaaldelijk inschrijven en herhaaldelijk afzeggen worden uiteindelijk als minder serieus beschouwd. Tenzij er uiteraard een goede reden is voor de verandering van inzichten.

Uitgeloot? Op de reservelijst?

Wie wordt uitgeloot, komt op een reservelijst terecht met de mogelijkheid om een tweede of zelfs derde optie te nemen. Als degene die de eerste optie heeft verkregen daarvan afziet of er niet in slaagt om zijn financiering rond te krijgen, dan heb je opnieuw kans op deze woning.

Ingeloot? Houdt dit in dat de woningen of appartementen ook worden gebouwd?

Bij heel veel nieuwbouwprojecten wordt het besluit om het bouwproces te beginnen pas genomen nadat 70% van het project of deelproject daadwerkelijk is verkocht. Als we kijken naar de verkoopsnelheid van Nederland als geheel dan duurt het gemiddeld een half jaar voordat de grens van 70% voorverkocht is gerealiseerd. In de randstad en vooral in het werkgebied van De Leeuw Makelaardij, verloopt het verkoopproces een stuk sneller. Gemiddeld is bijna 70% van alle projecten in Zuid-Holland binnen een kwartaal verkocht. Maar er zijn ook projecten die nog geen maand te koop staan.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.