De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Het energielabel. Wat is er veranderd per juli 2019? En wat gaat er nog meer veranderen?

Sinds 2015 is het energielabel verplicht. Maar daarvoor hoeft u (nog) geen dure deskundige in te schakelen. Niet voldoen aan de verplichting om een energielabel levert u als particulier vanaf 3 juli 2019 wel een boete op van € 170,=.

Wat is het energielabel?

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een huis is. Als u uw woning wilt verhuren of verkopen dan bent u vanaf 2015 verplicht om een energielabel voor uw woning te hebben. Er zijn twee manieren om dat energielabel aan te vragen.

Hoe werkt het Energielabel nu?

Bij de Energie Index wordt er een uitgebreid en professioneel onderzoek verricht naar de energieprestaties van uw woning door een adviseur waarbij circa 150 kenmerken worden opgenomen. Deze methode leidde destijds tot grote kritiek in vermand met de hogere kosten. En daarom werd in 2015 een tweede methode geaccepterd.

Bij het Vereenvoudigd Energie Label (VEL) voert u als woningeigenaar zelf circa tien kenmerken in op de website https://www.energielabelvoorwoningen.nl. Uw invoer wordt 'op afstand' gecontroleerd door een erkend deskundige waarna u een Vereenvoudigd Energie Label krijgt.

Als u een huis te koop aanbiedt of verhuurt zonder Energielabel, dan loopt u nu het risico op een voorwaardelijke geldstraf van € 405,=. En als u het energielabel alsnog registreerde, dan verviel de boete.

Verandering 1 : Geen energielabel? Dan direct een boete!

Deze wijziging is defintief en geldt vanaf 3 juli 2019

De voorwaardelijke boete verdwijnt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft aangekondigd direct een boete op te leggen zonder de mogelijkheid om dit achteraf nog recht te zetten. De boete bedraagt € 170,= voor particulieren en € 340,= voor organisaties.

Verandering 2 : Geen Vereenvoudigd Energie Label meer, kosten van het nieuwe energielabel ca. € 200

Deze wijziging is nog niet definitief!

Als het aan minister Ollongren ligt, dan verdwijnt het Vereenvoudigde Energielabel Weer omdat er volgens de Minister behoefte is aan meer nauwkeurigheid en aan aanpassing van onze nationale regeling aan de Europese richtlijnen. Dat houdt in dat er vanaf 1 juli 2020 verplicht een labeladviseur moet worden ingeschakeld. Vereniging Eigen Huis schat in dat de kosten van dit label ongeveer € 200,= zullen bedragen.

Het is nog niet zeker dat er in de Tweede Kamer draagvlak bestaat voor de nieuwe regeling. Vooralsnog lijkt de VVD tegen.

Onze visie

Wij merken dat steeds meer particulieren - en vooral expats - grote waarde hechten aan het energielabel. Of u nu klimaatdrammer bent of klimaatoptimist, als belangstellenden voor uw woning waarde hechten aan dat label, dan is het geziende beperkte kosten van het label verstandig om zorg te dragen voor een goed en onderbouwd energielabel.

 

Vragen & Reacties 7

Tom Nathans op zondag 17 november 2019 18:34

Het is mij dankzij uw Blog nu bekend dat de (verkopende) makelaar een grote mate van handelingsvrijheid heeft.
Maar hoe zit het met de positie van de (potentiele) koper.
Kan deze zijn bieding die als 'Eindbod' werd uitgebracht in voorkomend geval herzien naar een hoger bedrag?
I.c. heb ik een bieding laten uitbrengen met de kwalificatie 'Eindbod'.
Maar stel dat er hogere biedingen blijken te zijn, kan ik dan dit 'Eindbod' herzien naar een hoger bedrag om in de race te blijven?

Wim de Leeuw op dinsdag 19 november 2019 10:59

Geachte heer Nathans / beste Tom,

De handelingsvrijheid van een (potentiële) koper is net zo groot als die van de verkopend makelaar. Zolang uw bod niet geaccepteerd is, kunt u uw bod herzien. Daarmee kunt u, althans in theorie, 'in de race blijven'.

U kunt de verkoper echter niet dwingen om 'met u te blijven racen'. Het staat de verkoper vrij om met een andere koper de onderhandelingen aan te gaan en uw biedingen in het proces buiten beschouwing te laten.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Tom Nathans op dinsdag 19 november 2019 22:49

Geachte heer De Leeuw, beste Wim,

Dank voor uw prompte bericht.

I.c. heeft herzien van het eindbod geresulteerd in het winnen van de 'race'.

Met vriendelijke groet,

Tom Nathans

Simon le Bon op woensdag 22 januari 2020 00:06

Er is mij iets niet helemaal duidelijk.
Stel: een samenwonend koppel verkoopt hun woning zonder geldig energielabel.

In de Staatscourant 2019 36844 staat o.a. het volgende te lezen:


Artikel 1 Berekening van de bestuurlijke boete

1. Deze beleidsregel is van toepassing op overtredingen als bedoeld in artikel 120, tweede lid, van de Woningwet, voor zover de overtreding betrekking heeft op het verkopen van een woning zonder geldig energielabel als bedoeld in artikel 2.1, eerste, tweede, vierde of vijfde lid van het Besluit energieprestatie gebouwen.

2. Voor een overtreding begaan door een natuurlijke persoon wordt de boete vastgesteld op € 170 per verkochte woning zonder geldig energielabel.

3. Voor een overtreding begaan door een rechtspersoon wordt de boete vastgesteld op € 340 per verkochte woning zonder geldig energielabel.

4. Onder een geldig energielabel wordt verstaan een energielabel dat overeenkomstig de artikelen 2 en 3 van de Regeling energieprestatie gebouwen is verstrekt en dat minder dan tien jaar geleden is afgegeven als bedoeld in artikel 2.1, zevende lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen.


en in de toelichting:
Het boetebedrag wordt voor natuurlijke personen vastgesteld op € 170,– per verkochte woning zonder geldig energielabel en voor rechtspersonen wordt het boetebedrag vastgesteld op € 340,­ per verkochte woning zonder geldig energielabel.


De term "natuurlijke rechtspersonen" is in deze context m.i. op twee manieren te interpreteren.

In het geval van het samenwonend koppel, is het boetebedrag € 170,-, of twee keer € 170,- (€ 170,- per persoon)?

Oftewel: Is per 3-7-2019 het boetebedrag voor natuurlijke personen € 170,– per verkochte woning of € 170,- per natuurlijk persoon per verkochte woning van toepassing?

Wim de Leeuw op woensdag 22 januari 2020 08:48

Geachte heer Le Bon, beste Simon,

Ik denk dat de juiste interpretatie is dat als een rechtspersoon een boete krijgt, het bedrag € 340 bedraagt. En als er sprake is van een natuurlijke persoon, los van het feit of er meerdere belanghebbenden of eigenaren zijn, dan is de boete maximaal € 170,=. Niet per persoon maar per 'overtreding'.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Peter op donderdag 30 april 2020 09:01

Het definitieve energielabel is anderhalf jaar geleden bij aankoop van mijn vrouw en mijn woning op B gezet.
Ik wil nu energie voorzienende maatregelen nemen, om zo kosten te besparen op de energie en ons huis een beter label te geven en in waarde te verhogen.
Nu ging ik via DigiD naar de aanvraag voorlopig energielabel, en springt uit het niets het label B naar label C met de huidige situatie van ons huis.

Kan het zijn dat in anderhalf jaar tijd opeens de regels zo zijn verscherpt dat ons label B, opeens naar C is gezakt met dezelfde situatie als toen B was toegekend?

Want als ik nu de gevelisolatie, vloerisolatie en zonnepanelen zou toevoegen val ik wellicht in een minder goed nieuw energielabel.
Wellicht zou ik in label A of A+ kunnen komen, en nu hij op C is gesprongen misschien niet.

Wim de Leeuw op donderdag 30 april 2020 11:01

Beste Peter,

Voor zover mij bekend is er de laatste anderhalf jaar niets veranderd in de rekenmethodiek van het Energielabel: Bepalingsmethode energielabel woningen.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.