De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Acht wijzigingen voor uw eigen woning in 2019

Woningmarkt 2019

Ook in 2019 verandert er weer veel voor huizenbezitters. Zo gaat de NHG-grens omhoog en de hypotheekrente-aftrek omlaag. Lees onze blog voor een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

 

 

 

 


1 - NHG-grens omhoog naar € 290.000

NHG staat voor Nationale Hypotheek Garantie. NHG verkleint de risico's voor huizenbezitters. Als u in de situatie komt waarbij uw woning gedwongen moet worden verkocht, dan zorgt NHG ervoor dat de bank schadeloos wordt gesteld. De maximale koopsom waarbij u nog in aanmerking komt voor NHG wordt de NHG-grens genoemd. De hoogte van de NHG-grens wordt met regelmaat bijgesteld aan de hand van de marktontwikkelingen. 

De grens voor NHG lag in 2018 nog op € 265.000 maar wordt per 1 januari verhoogd naar € 290.000. Als u voldoende energiebesparende maatregelen neemt, dan mag de hypotheek 106% van de woningwaarde bedragen. De maximale koopsom komt dan neer op € 307.000.

2 - NHG-premie omlaag naar 0,9%

De rente voor een hypotheek met NHG is doorgaans lager. In ruil daarvoor betaalt u bij het afsluiten van een NGH-hypotheek een premie. In de afgelopen jaren bedroeg de premie 1% van de hypotheeksom. Vanaf 2019 daalt de premie naar 0,9% van het hypotheekbedrag.

3 - Hypotheekrente-aftrek omlaag naar 49%

"Handen af van de hypotheekrente-aftrek". Kent u die uitspraak nog? Hij is afkomstig van onze minister president Mark Rutte, die in 2010 de kiezers nog beloofde dat de hypotheekrente-aftrek bij de VVD veilig zou zijn. Dat is geschiedenis, want ondanks de verkiezingspraatje besloot het kabinet Rutte II in 2014 tot het geleidelijk afbouwen van de hypotheekrente-aftrek.

In 2018 was de aftrek nog maximaal 49,5%, in 2019 wordt het 49%. Onder Rutte III werd de afbouw van het maximale tarief versneld. Vanaf 2020 daalt de aftrek met drie procentpunt per jaar naar 46%. In 2023 is de aftrek nog maximaal 37,05%.

4 - Eigenwoningforfait omlaag (want WOZ-waarde omhoog)

Het eigenwoningforfait is een bijtelling bij het inkomen, gebaseerd op de waarde van de eigen woning. Het percentage neemt toe met de waarde van de woning. Voor woningen met een waarde tussen € 75.000 en € 1.080.000 daalt het percentage van 0,7% naar 0,65%. Elk jaar daalt het percentage tot uiteindelijk 0,45% in 2023. Voor duurdere woningen blijft het percentage 2,35%.

5 - Afbouw Hillen-aftrek met 3,33 %

Het tweede staaltje kiezersbedrog voor huizenbezitters van de kabinetten Rutte heeft te maken met de Wet Hillen. In 2005 werd de Wet Hillen bedacht om huizenbezitters te stimuleren om hun hypotheekschuld af te lossen. Als het eigenwoningforfait hoger is dan aftrekbare kosten zoals hypotheekrente, dan kregen huiseigenaren een extra aftrek ter grootte van het verschil. Vanaf 2019 wordt de Wet Hillen afgebouwd met 3,33% per jaar. In 2019 mag nog 96,67 van het verschil worden afgetrokken, in de komende jaren neemt dat percentage verder af.

6 - Monumentenaftrek maakt plaats voor Monumentensubsidie

De monumentenaftrek verdwijnt en maakt plaats voor een monumentensubidie. Wie in 2019 kosten maakt voor een rijksmonument met woonfunctie kan daar tussen 1 maart 2019 en en 30 april 2020 subsidie voor aanvragen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De bijdrage bedraagt 38% van de subsidiabele kosten. Eén van de belangrijkste eisen voor de subsidie is dat de werkzaamheden plaatsvinden in het kader van de instandhouding van het rijksmonument en de monumentelle waarde.

Kwade tongen - wellicht geïnspireerd door eerder kiezersbedrog - menen dat de belangrijkste reden voor het vervangen van de aftrek door een subsidie is dat een aftrek niet wordt bepaald door een totaal budget. En dat subsidies meestal worden verstrekt totdat de desbetreffende potjes op zijn terwijl de verlaging van subsidies bij de kiezer minder opvalt...

7 - Maatregelen ten behoeve van Energiebesparing

Dit kabinet wil energiebesparing stimuleren. Dat houdt in dat de belasting op gas omhoog gaat en die op stroom omlaag. Er mag meer geleend worden voor energieneutrale woningen. Er wordt 35 miljoen extra ter beschikking gesteld aan het Nationaal Energiebesparingsfonds waarmee particulieren en VVE's leningen kunnen aanvragen voor energiebesparende maatregelen.

8 - Hogere (WOZ) woningwaarde? Misschien een lagere hypotheekrente!

De Waarderingskamer, die toezicht houdt op de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) verwacht dat de gemiddelde WOZ-waarde in 2019 zal stijgen met 7,5 tot 9,5%.

Dat kan inhouden dat u wellicht in aanmerking komt voor een lagere hypotheekrente. De meeste huizenbezittters betalen een risico-opslag op de normale hypotheekrente. Als de waarde van het huis is gestegen, dan neemt de verhouding tussen de hypotheek en de woningwaarde toe. Dat houdt in dat de bank wellicht minder risico loopt en dus een lagere risico-opslag rekent. Let op: Als u een hypotheek met NHG hebt, dan rekenen de meeste banken geen risico-opslag. Daarnaast hanteren de meeste banken eigen risico-klassen. De Rabobank en Nationale Nederlanden hanteren bijvoorbeeld het minst aantal klassen, ING de meeste).

Omdat de WOZ-waarde altijd achterloopt op de marktontwikkelingen kan het nuttig zijn om uw woning te laten taxeren! Uiteraard zijn onze makelaars bereid om die taxatie - voor woningen in het werkgebied van De Leeuw Makelaardij - voor u uit te voeren.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.