De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Prinsjesdag 2016 - De veranderingen voor de woningmarkt en uw zorgverzekering

lieftinck

Het kabinet heeft haar plannen voor 2017 gepresenteerd in haar miljoenennota. Hier vindt u de belangrijkste conclusies voor de woningmarkt en uw verzekeringen op een rij.

Algemeen

Volgend jaar is een verkiezingsjaar. En dus presenteerde het kabinet een 'gematigde feestbegroting'. Na jaren van bezuinigingen en ingrepen waren de belangrijkste wijzigingen: hogere toeslagen, een hoger jeugdloon, minder belasting op spaargeld en een gelijkblijvend eigen risico op de zorgverzekering.

 

Woningmarkt - Huurtoeslag

Volgend jaar gaat de huurtoeslag omhoog. Dat scheelt vrijwel alle huurders zo'n € 10 per maand.

 

Woningmarkt - Maximale hypotheek omlaag

Per 1 januari 2017 mag een nieuwe hypotheek maximaal 101% van de marktwaarde van de woning bedragen. Vanaf 2018 staat het percentage vast op 100%. Dit betekent dat u vanaf 2018 de kosten-koper uit eigen middelen moet betalen. De koper van morgen is een koper die gespaard heeft. Degenen die in het eerste halfjaar van 2016 een woning kochten, legden gemiddeld € 27.315,= aan eigen geld in.

 

Woningmarkt - NHG grens

De NHG-grens lag in 2016 op € 245.000. Vanaf januari 2017 wordt de NHG-grens jaarlijks gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.

 

Woningmarkt - Beperking hypotheekrenteaftrek

Per 1 januari 2017 wordt de hypotheekrenteaftrek weer iets verder beperkt. Het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar wordt is 50%. Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren met een bruto jaarinkomen boven de € 67.072. Voor elke €10.000 betaalde hypotheekrente krijgen zij in 2017 ongeveer € 50 minder belasting terug. Het maximale aftrekpercentage zal jaarlijks met 0,5% dalen tot uiteindelijk 38% in 2041.

 

Woningmarkt - Starterslening

De starterslening blijft bestaan, maar de vorm wordt aangepast. Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken verplicht worden afgelost om recht op hypotheekrenteaftrek te behouden. Voor de starterslening gold voor drie jaar een uitzondering. Die uitzondering stopt op 31 december 2016. Om onder de nieuwe regels door te kunnen gaan is de ‘combinatielening’ bedacht, die de starter aangaat naast de starterslening. Uit die lening wordt de verplichte aflossing van de Starterslening betaald. Aanvragen die vóór 1 oktober 2016 bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting binnenkomen en vóór 1 januari 2017 passeren, vallen nog onder de oude regels voor de starterslening.

 

Woningmarkt - WOZ-waarde openbaar

Naar verwachting zal per 1 oktober 2016 de WOZ-waarde van een gedeelte van de Nederlandse woningen openbaar worden. Zo kunnen woningbezitters via een website de WOZ-waarde van hun huis vergelijken met zelfgekozen referentiepanden. Zie hierover onze blog Gluren bij de buren vraagt nog even geduld.

 

Woningmarkt - Fiscaal vriendelijk schenken

Per 1 januari 2017 gaat de eenmalige schenkingsvrijstelling omhoog van € 53.016 naar € 100.000. De ontvanger moet het bedrag verplicht besteden aan de eigen woning of aan de aflossing van hypotheek- of restschuld. De ontvanger moet tussen 18 en 40 jaar oud zijn. Nieuw is dat geen sprake hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie. Nieuw is ook dat de schenking in drie jaar mag worden gedaan (2017, 2018 en 2019) in plaats van in één keer. De ontvanger moet in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40. Als in 2015 of 2016 al een schenking is gedaan, geldt het overgangsrecht. Het is dan mogelijk in 2017 of later de gebruikte vrijstelling te verhogen met maximaal € 46.984, tot aan het totaalbedrag van € 100.000. Voor schenkingen die in meerdere jaren worden voldaan, heeft de Belastingdienst langer de tijd om de aanslag te sturen. Deze termijn gaat van 3 naar 5 jaar.

 

Woningmarkt - Meer hypotheekruimte voor tweeverdieners

De hypotheekmogelijkheden voor tweeverdieners worden in 2017 verruimd. Hoe die verruiming exact gaat uitwerken, is nog niet bekend.

 

Woningmarkt - Verplichte vulling reservefonds VvE

Per 1 januari 2017 gaat de Wet verbetering Vereniging van Eigenaars (VvE) in. Sinds 2008 zijn VvE's al verplicht om een reservefonds te hebben (zie onze blog: Geen hypotheek bij slapende VvE). De wet schreef niet voor hoeveel vermogen een VvE in kas moest hebben. Dat gaat veranderen. Elke VvE moet een bedrag reserveren dat gebaseerd is op een actueel meerjarenplan voor onderhoud of tenminste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw).

 

Woningmarkt - Vervallen aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten

In 2016 kunnen rijksmonumenteigenaren 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost opvoeren bij uw belastingaangifte. Deze aftrekpost komt in 2017 te vervallen. Voor eigenaren van rijksmonumenten die al in 2016 afspraken over onderhoud hebben gemaakt, komt er in 2017 en 2018 een overgangsregeling in de vorm van een subsidie. In oktober 2016 wordt hierover meer bekend.

Woningmarkt - Fonds duurzaam funderingsherstel

Er komt in 2017 een fonds dat speciale leningen gaat verstrekken voor het herstel van funderingen. Dit fonds is bedoeld voor huiseigenaren die in de reguliere hypotheekmarkt geen financiering kunnen krijgen omdat het inkomen te laag is of omdat er sprake is van een restschuld.

Verzekeringen - Uw zorgverzekering

Voor het eerst sinds de invoering van het verplicht eigen risico in 2008 blijft deze gelijk en is dus ook voor 2017 vastgesteld op 385 euro. Naast het verplicht eigen risico kunt u uw eigen risico vrijwillig verhogen. Dat gaat in stappen van 100 euro. Hoe hoger het eigen risico, hoe lager de maandpremie wordt. De zorgtoeslag gaat met € 2 per maand omhoog. De premie van de zorgverzekering zal in 2017 vermoedelijk stijgen met € 3,50 per maand. Dit betreft echter een schatting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De zorgverzekeraars bepalen op basis hiervan hun eigen premies. Het basispakket wordt een beetje uitgebreid. Zo zal het tijdelijk verblijf in een zorginstelling worden toegevoegd, maar ook een medisch noodzakelijke besnijdenis, borstconstructie en ooglidcorrectie, behandeling tegen chronische darmverstopping, fysiotherapie bij etalagebenen en kunsttanden tot 23 jaar. Onder zeer strenge voorwaarden wordt ook het klikgebit vanaf 2017 onderdeel van de basisverzekering. De minister wil daarmee voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van deze behandeling. Ook geldt er vanaf volgend jaar geen eigen risico meer voor onder andere dieetadvies en bepaalde zorgprogramma’s.

Vragen?

Uw vragen kunt u hieronder aan ons stellen.

 

Vragen & Reacties

Er zijn nog geen vragen of reacties. Wees de eerste die een vraag stelt of een reactie geeft
Gast
zaterdag 16 december 2017

Gerelateerde berichten