shutterstock_193890110

De regels voor de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning gaan weer veranderen. Een overzicht van de wijzigingen.

De schenkingsvrijstellingen

Over een schenking is in beginsel schenkingsbelasting verschuldigd. Er is een aantal uitzonderingen:

* bedragen voor 2016

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 2017

In 2017 zal de regeling voor de schenking in verband met de eigen woning worden verruimd. Om diegenen die in het recente verleden al een beperkter schenking deden niet te benadelen, zijn er overgangsregels vastgesteld.

Schenkingen voor 1 januari 2010

Een kind dat voor 1 januari 2010 een beroep heeft gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling, heeft in 2016 recht op een inhaalvrijstelling van € 27.570,=. Daarbij geldt de voorwaarde dat de schenking wordt besteed aan de woning en het kind de leeftijd van 40 jaar nog steeds niet heeft bereikt.In 2017 en 2018 kan er nog een beroep worden gedaan op een extra vrijstelling van ongeveer € 47.000 ten behoeve van de eigen woning.

Schenkingen tussen 2010 en 2014

Tussen 1 januari 2010 en 31 december 2014 was de schenkingsvrijstelling tijdelijk opgetrokken naar € 100.000,=. Een kind dat na 1 januari 2010 en voor 1 januari 2014 een beroep heeft gedaan op de verhoogde schenkingsvrijstelling, heeft al de maximale vrijstelling kunnen benutten. En dus kan er in 2017 geen beroep meer worden gedaan op de aanvullende schenkingsvrijstelling.

Schenkingen in 2015 en 2016

Als er in 2015 of 2016 gebruik is gemaakt van de verhoogde vrijstelling (2015 € 25.322, 2016 € 25.449) of van de extra verhoogde vrijstelling (2015 € 52.752, 2016 € 53.016) is er in 2017 of 2018 alleen nog recht tot de volledige vrijstelling van € 100.000,= is gebruikt.

Let op: actie vereist in 2016

Kinderen die voor 1 januari 2010 gebruik hebben gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling, moeten in 2016 de inhaalvrijstelling benutten om in 2017 in aanmerking te komen voor de aanvullende schenkingsvrijstelling.