De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

Wijzigingen in uw zorgverzekering per 2015

Elk jaar verandert de premie en de dekking van uw zorgverzekering. Een voorlopig overzicht van wat u per 1 januari 2015 te wachten staat.

afbeelding ontleend aan www.wegwijs.nl

 

1) Premie en eigen risico

De nominale zorgpremie stijgt in 2015 met € 9,50 per maand tot € 1.211,= per jaar. Het is overigens waarschijnlijk dat de uiteindelijke zorgpremie voor 2015 - net als in 2014 - wat lager zal uitvallen. Het eigen risico stijgt van € 360,= naar € 375,=. Met uitzondering van de kosten van bijvoorbeeld huisarts en kraamzorg zal in 2015 een groter deel van de zorgkosten dus zelf moeten worden betaald.

2) Verschuiving van zorginstellingen naar thuiszorg

Er is een trend om mensen met een zorgbehoefte zolang mogelijk thuis te laten wonen en thuis te ondersteunen. Diverse vormen van thuiszorg verdwijnen daarom uit de AWBZ en worden ondergebracht in het basispakket van de Zorgverzekering of geregeld door de gemeenten. Wijkverpleging en persoonlijke verzorging worden door de zorgverzekeraar georganiseerd, huishoudelijke hulp, dagbesteding en andere ondersteuning worden door de gemeente geregeld. Het idee is dat gemeenten deze taken beter en goedkoper kunnen uitvoeren, omdat ze de burgers beter kennen dan de centrale overheid. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt op 1 januari 2015 omgedoopt in de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Deze heeft alleen nog betrekking op de zorg in zorginstellingen, zoals verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

3) Uitbreidingen van uw zorgverzekering

3.1 Verschuiving van AWBZ naar zorgverzekering

De basisdekking van uw zorgverzekering wordt uitgebreid met een aantal onderdelen die verdwijnen uit de huidige AWBZ. Het gaat daarbij om:

  • Zorg voor slechthorenden, doven en slechtzienden. 
  • Verpleging en verzorging bij mensen thuis. Denk hierbij aan hulp bij aan- en uitkleden en wassen. 
  • Het tweede en derde jaar opname in een geestelijke gezondheidszorginstelling. Het eerste jaar viel al onder de basiszorgverzekering. 
  • De reiskostenvergoeding voor orgaandonoren wordt niet meer vergoed door de zorgverzekeraar van de ontvanger van het orgaan, maar door de eigen zorgverzekeraar.

3.2 Overige uitbreidingen

Er worden diverse nieuwe geneesmiddelen opgenomen in de basisdekking van uw zorgverzekering. Denkt u daarbij aan nieuwe vormen van chemotherapie en medicijnen voor patiënten met een auto-immuunziekte. Ook de kosten van het testen van ongeboren kinderen op chromosoomafwijkingen worden straks vergoed door de basisverzekering.

4) Beperkingen van uw zorgverzekering

4.1 Psychische jeugdzorg

Het kabinet wil de zorg rondom kinderen meer concentreren. Dit is geregeld in een nieuwe wet, de Jeugdwet. Vanaf 2015 verdwijnt de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar uit het basispakket van de zorgverzekering. De psychische zorg voor kinderen met autisme of ADHD, maar ook de behandeling en diagnose van dyslexie, wordt dan geregeld door gemeenten. Een nuttige aanvulling van de basisdekking is dat een patiënt tot een week na een operatie nog mag besluiten om gebruik te maken van tijdelijke zorg in een verpleeghuis. Voorheen werd dit niet vergoed, tenzij de patiënt direct vanuit het ziekenhuis naar het verpleeghuis ging. Ook op de Jeugdwet is veel kritiek, zowel vanuit belangenorganisaties van ouders met psychische aandoeningen als van beroepsorganisaties van (kinder) psychiaters en (kinder) psychologen.

4.2 Zorg buiten Europa

Dit punt is nog niet geheel zeker. De kans is echter groot dat de zorg buiten Europa vanaf 2015 niet meer onder de basisdekking van uw zorgverzekering valt. Het kabinet denkt met deze maatregel 60 miljoen euro te besparen. Over dit onderwerp hebben we eerder gepubliceerd, zie onze eerdere blog Ziekte of ongeval tijdens uw vakantie. Wie betaalt de rekening? en de update daarvan: Ziekte of ongeval tijdens uw vakantie. Wie betaalt de rekening in 2015? Zorg in Europa blijft onder de basisverzekering vallen. Dat houdt in dat u recht hebt op vergoeding van in Europa gemaakte zorgkosten, zolang deze tenminste niet hoger zijn dan het Nederlands tarief voor gelijkwaardige behandelingen. Het gevolg hiervan is de premie van uw reisverzekering met werelddekking omhoog zal gaan dat het nòg belangrijker wordt om een goede reisverzekering af te sluiten.

5) Samengevat: De belangrijkste wijzigingen in uw zorgverzekering per 1 januari 2015

Afbeelding ontleend aan www.wegwijs.nl 

6) Overstappen naar een andere zorgverzekeraar?

Als u wilt overstappen naar een andere zorgverzekeraar, dan kan dat in beginsel alleen per 1 januari. Als u een overstap overweegt, neemt u dan de adviezen van de diverse 'onafhankelijke' premievergelijkers op internet met een flinke korrel zout. Onafhankelijkheid laat staan objectiviteit is binnen de verzekeringswereld ver te zoeken. De belangrijkste 'onafhankelijke' premievergelijker Independer is bijvoorbeeld grotendeels in handen van verzekeraar Achmea. Leest u over de waarde van premievergelijkers ook onze blog 'Objectief online-advies zorgverzekeringen een illusie'. Wist u overigens dat elke 'onafhankelijke premievergelijker' waarbij u een zorgverzekering uitkiest, een bedrag van tussen € 50,= en € 100,= euro ontvangt voor hun 'advies'. Een behoorlijke vergoeding als u rekening houdt met het gegeven dat de gemiddelde consument zijn zorgverzekering binnen één minuut uitkiest?

De Leeuw Verzekeringen ont-zorgd. Ook bij het kiezen van een goede zorgverzekering. Elk jaar selecteren wij voor onze relaties een beperkt aantal zorgverzekeringen met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Daarbij werken we uitsluitend met verzekeraars met wie we al tientallen jaren goede ervaringen hebben. Verzekeraars waarmee we overigens - in uw belang - graag een robbertje vechten mocht er discussie zijn over uw een schade-uitkering.

Zoals gezegd, de definitieve besluiten over dit onderwerp zijn op Prinsjesdag bekend gemaakt, de derde dinsdag in september. Daarna zullen verzekeraars nog enkele weken nodig hebben om hun definitieve premie en dekkingen te bepalen. Wij verwachten onze relaties per half november te kunnen informeren.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.