De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

EHBR: Eerste Hulp Bij Restschuld

Er zijn in Nederland ongeveer  3.500.000 woningen met een hypotheek. Bij 20-30% daarvan is sprake van een restschuld: het hypotheekbedrag is groter dan de waarde van de woning. Ook met een restschuld zijn er soms mogelijkheden om een ander huis te kopen. Daarom: Eerste Hulp Bij Restschuld.

 


 

Mogelijke oplossingen voor een restschuld

 1. De restschuld meenemen naar een volgende hypotheek
  Er zijn mogelijkheden om de restschuld op uw huis mee te nemen naar een volgende hypotheek. U mag tot 10% van de waarde van de nieuwe woning èxtra lenen om daarmee de restschuld te financieren. De kosten van dit extra stuk hypotheek zijn gedurende maximaal 10 jaar aftrekbaar. De meeste banken stellen als eis dat u deze extra 10% binnen 10 jaar volledig aflost. Deze oplossing vereist natuurlijk wel dat de extra hypotheeklasten èn de extra aflossing gedurende de eerste tien jaar ook door u op te brengen zijn.

 2. De restschuld aflossen door een schenking
  Tot 1 januari 2015 mag u een belastingvrije schenking ontvangen van maximaal € 100.000 als deze schenking wordt gebruikt voor 1) het verwerven van een eigen woning,  2) de kosten van het verbeteren en onderhouden van de eigen woning, 3) de afkoop van de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht,  4) het aflossen van een eigenwoningschuld of 5) het aflossen van de restschuld van de verkochte eigen woning.

 3. De restschuld aflossen door middel van een persoonlijke lening
  Ook als u uw restschuld aflost door middel van een persoonlijke lening, dan is de rente over 10 jaar aftrekbaar. De rente voor een dergelijke persoonlijke lening is veelal flink hoger dan de hypotheekrente.

 4. De restschuld aflossen door vrijwillige aflossingen / sparen
  Als bovenstaande oplossingen voor u niet mogelijk zijn, dan rest er maar één oplossing. En dat is dat u in de komende jaren alles op alles zet om de restschuld zoveel mogelijk te verkleinen door het doen van extra aflossingen of door geld te sparen.


Nieuwe bedreigingen in de toekomst

Het ziet er naar uit dat het oplossen van een restschuld in de toekomst niet eenvoudiger zal worden. Er zijn twee bedreigingen.

 1. De dalende maximale hypotheek voor uw inkomen
  In het verleden waren banken soms bereid om een hypotheek te verstrekken tot 6 of 7 maal het bruto-jaarinkomen. Die tijd ligt definitief achter ons. Elke bank houdt zich inmiddels strak aan de normen die door het NIBUD worden gesteld. Deze normen zijn tot nu toe jaarlijks bijgesteld. Hoe lager het (gezamenlijk) inkomen, hoe strenger die normen zijn geworden. Ook voor 2014 zijn de normen weer aangepast. Hoe minder u kunt lenen, hoe lastiger het wordt om een restschuld op te lossen.

 2. De dalende maximale hypotheek voor uw huis
  In 2013 mag u 105% lenen van de waarde van uw huis. In de komende jaren zal dit percentage jaarlijks met 1% afnemen. Dat houdt in dat u in de toekomst meer eigen middelen nodig zult hebben om de financiering van uw eigen huis rond te krijgen.

Voorbeeld 1 : U heeft een beperkte restschuld

U heeft in het verleden een woning gekocht voor € 150.000, u heeft een hypotheek van € 160.000 waarop € 5.000 is afgelost. Uw woning is op dit moment € 140.000 waard. Met € 3.000 aan verkoopkosten houdt u een restschuld over van € 18.000. Stel dat u in 2013 een nieuwe woning zou kopen van € 220.000, dan kunt u (uiteraard als uw inkomen dat toestaat), de restschuld in zijn geheel meefinancieren. In 2016 wordt dat lastiger en zult u over € 6.600 aan eigen middelen moeten beschikken.

Voorbeeld 2 : U heeft een grotere restschuld

U heeft een woning gekocht voor € 150.000, u heeft een hypotheek van € 160.000 waarop € 5.000 is afgelost. Uw woning is op dit moment € 130.000 waard. Met € 3.000 aan verkoopkosten houdt u een restschuld over van € 28.000. Stel dat u in 2013 een nieuwe woning zou kopen van € 220.000, dan kunt u (uiteraard als uw inkomen dat toestaat), de restschuld gedeeltelijk meefinancieren. U zult € 6.000 moeten sparen om de restschuld in zijn totaliteit af te kunnen lossen. In 2016 wordt dat lastiger en zult u totaal over € 12.600 aan eigen middelen moeten beschikken.

Voorbeeld 3 : U heeft een omvangrijke restschuld

U heeft een woning gekocht voor € 150.000, u heeft een hypotheek van € 160.000 waarop € 5.000 is afgelost. Uw woning is op dit moment € 120.000 waard. Met € 3.000 aan verkoopkosten houdt u een restschuld over van € 38.000. Stel dat u in 2013 een nieuwe woning zou kopen van € 220.000, dan kunt u (uiteraard als uw inkomen dat toestaat), de restschuld gedeeltelijk meefinancieren. U zult € 16.000 moeten sparen om de restschuld in zijn totaliteit af te kunnen lossen. In 2016 wordt dat lastiger en zult u over € 22.600 aan eigen middelen moeten beschikken.

Uw persoonlijke situatie

Uiteraard zijn de rekenvoorbeelden indicatief. Mocht u willen weten op welke manier uw restschuld oplosbaar is, dan adviseren wij u om een afspraak te maken met onze hypotheekadviseurs.

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.