De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

De waarde van onafhankelijkheid

Vanaf 1 januari 2013 brengen financieel adviseurs kosten in rekening voor financieel advies en bemiddeling. Als u een 'onafhankelijk advies' wilt, zult u zich moeten afvragen of die 'onafhankelijk' adviseur werkelijk onafhankelijk is. Werkt hij voor u? Of vooral voor de bank of verzekeraar die hij vertegenwoordigd? Pleidooi voor een bijna uitgestorven beroepsgroep: de onafhankelijk financieel adviseur.

Gevangen en vrije 'onafhankelijk' adviseurs

In de jaren ’70 en ’80 was er een klein aantal verzekerings- en hypotheekadviseurs die hun aandelen had verkocht aan een verzekeraar. Het vakjargon voor dit soort kantoren is ‘captive’, letterlijk vertaald: ‘gevangene’. Aan het einde van de negentiger jaren werd de ene na de andere tussenpersoon opgekocht door en ingelijfd bij verzekeraars. Bekende voorbeelden daarvan zijn Meeùs (en IAK (Aegon) en Zicht (Nationale Nederlanden). En inmiddels is de ‘onafhankelijk adviseur’ schaars geworden.

De Leeuw Groep is volledig onafhankelijk. En we zijn trots op onze onafhankelijkheid.  We willen, in alle opzichten, onafhankelijk zijn en blijven. Niet alleen in juridisch opzicht maar ook financieel en commercieel. Bij ons bedrijf is geen sprake van aandelenbezit van banken of verzekeraars. Ons bedrijf heeft geen hypotheken, geen leningen en geen betalingsachterstanden bij banken of verzekeraars. En ons bedrijf heeft geen inkoopafspraken met banken of verzekeraars. In de lijst van grootste assurantie-adviseurs van Nederland staat De Leeuw ergens rond de 60e plaats. Als we alle inmiddels 'gebonden' collega's uit de lijst halen, staan we opeens in de top-30. Als volledig onafhankelijk adviseur behoren we tot de minderheid in onze branche.

Wat koopt u daarvoor?

Zou u vertrouwen hebben in een advocaat die uw belangen moet behartigen, maar wordt betaald door de tegenpartij in een procedure? Als u een second opinion zoekt voor het oordeel van een arts of medisch specialist, dan zoekt u die toch ook bij een ander ziekenhuis? Volgens onze overtuiging is werkelijke onafhankelijkheid belangrijk. Onze onafhankelijkheid stelt ons in staat om u, zonder invloed van onze inkoopkanalen, een product te adviseren dat volledig aansluit bij u en uw persoonlijke situatie.  Als het nodig is, kunnen we knokken voor onze klant.

Verhulde afhankelijkheid

Het is opvallend dat juist minder onafhankelijke adviseurs vaak van alles doen om hun gebrek aan onafhankelijkheid te verhullen.

Verzekeraar Aegon nam in 2000 Meeùs over, maar verzweeg dat tot 2004. Onder druk van de media werd de band tussen de bedrijven bevestigd met de toezegging dat Meeùs volledig onafhankelijk bleef opereren. Enige tijd later onthulde Nova onthulde dat bij Meeùs door middel van bonussen werd gestuurd op de verkoop van verzekeringen van Aegon. Inmiddels is overigens op de website van Meeùs terug te vinden dat het bedrijf eigendom is van Aegon.

Werkelijke transparantie is nog steeds ver te zoeken. In mei 2014 concludeerde de Consumentenbond: Adviseurs Meeùs zwijgen over band met Aegon. Ik citeer: "Door het gebruik van mysteryshoppers heeft de Consumentenbond achterhaald dat adviseurs van Meeùs bij het eerste gesprek niet melden dat verzekeraar Aegon de eigenaar van hun bedrijf is. In vijf van de acht gespreken die de mysteryshoppers voerden kregen zij, ondanks vragen naar onafhankelijkheid, daar niets over te horen." De blog 'klantgericht ondernemen' noemt de strategie van Aegon "omzet kopen".

Nog een voorbeeld. Veel consumenten bezoeken Independer omdat men denkt dat Independer een 'onafhankelijke premievergelijker' is. Verzekeraars geven echter aan dat er soms moet worden betaald voor hun positionering op Independer. Verzekeraar Achmea nam in 2011 Independer over en benadrukte dat Independer onafhankelijk zou blijven. Een jaar later bleek dat gebruikersgegevens van Independer werden gebruikt bij de tariefstelling van Achmea. Ook in verzekeringsland blijkt dat het hemd nader dan de rok is.


Kiezen voor een onafhankelijk advies? Of een WC-Eend-advies?

Voor een financieel advies moet worden betaald. U heeft wel de keuze of u betaalt voor een onafhankelijk advies of een advies waarvan de uitkomst vooraf al grotendeels vaststaat. Betaalt u een adviseur van een bank, terwijl u weet dat uw menukeuze beperkt blijft tot de producten van die ene bank? Betaalt u een 'onafhankelijk' adviseur die eigendom is van een bank of verzekeraar of waar een bank of verzekeraar een vinger in de pap heeft? Wij noemen dit ‘WC-Eend adviezen”: “Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend”.

De Leeuw is, als één van de weinig adviseurs, in staat om de producten van talloze aanbieders voor u naast elkaar te zetten. En u te adviseren op basis van uw persoonlijke wensen en uitgangspunten. Zonder druk of invloed van welke verzekeraar of bank dan ook.

U bent de klant. U betaalt, u bepaalt. Wij adviseren.

Graag tot ziens!

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.