De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.

De eindinspectie van uw nieuwe koopwoning, waar moet u als koper op letten?

b2ap3 large shutterstock 189098840

Vlak voor de overdracht van een woning bij de notaris wordt een koper in de gelegenheid gesteld om het huis te 'inspecteren'. Wat houdt deze 'eindinspectie' in en waarop moet u als koper letten?

Waarom de eindinspectie belangrijk en noodzakelijk is

De eindinspectie van een woning of appartement is belangrijk en noodzakelijk omdat er tussen het moment van verkoop en levering van een woning vaak tenminste 2-3 maanden zijn verstreken. En in die tijd kan er van alles gebeurd zijn met het huis of met onderdelen van het huis.

Als de koper ontdekt dat de woning zich niet in dezelfde staat bevindt als ten tijde van het tot stand komen van de koopovereenkomst, dan kan hij daarover met de verkoper in gesprek voordat de handtekening onder de leveringsakte wordt gezet. Dat voorkomt dat de verkoper zich op het standpunt stelt dat het probleem na de overdracht van het huis is ontstaan. Want in dat geval komt het probleem voor rekening van de koper .

De duur van een inspectie is afhankelijk van de grootte van de woning. Het spreekt voor zich dat de inspectie van een studio-appartement met twee kamers minder tijd vraagt dan die van een vrijstaande woning met bijgebouwen.

De verkoper is overigens verplicht om mee te werken aan de inspectie. Dat is geregeld in artikel 6.5 van de koopovereenkomst:

6.5 Koper heeft het recht om direct voorafgaand aan het passeren van de akte van levering de onroerende zaak van binnen en van buiten te inspecteren

Aandachtspunten voor de eindinspectie

Controleer de meterstanden

Bij het aanvragen van gas, water en licht moet de meterstand worden aangegeven zoals die was ten tijde van de overdracht. Het is belangrijk dat de meterstanden tijdens de inspectie worden genoteerd en dat zowel koper als verkoper zich akkoord verklaren met deze opgave.

Controleer de werking van elektrische apparaten

Voor een goede inspectie is het noodzakelijk dat de woning nog is aangesloten op gas, water en licht. Het is verstandig om elektrische apparaten te controleren. Let daarbij ook op de mechanische ventilatie.

Controleer de aanwezigheid van overgenomen onroerende en roerende zaken

Een huis hoort geleverd te worden inclusief alle bestanddelen. Bestanddelen zijn de onderdelen van het huis die volgens 'verkeersopvattingen' bij het huis horen. Vaak zitten bestanddelen vast aan het huis of aan de grond, zoals het geval is bij een schuur, een carport, bomen, een c.v.-installatie of een inbouwkeuken. Toch hoeft een bestanddeel niet persé 'aard- en nagelvast' aan het huis te zijn verbonden, denk daarbij bijvoorbeeld aan dakpannen. Dakpannen liggen los, maar iedereen begrijpt dat een huis geleverd moet worden inclusief dakpannen.

Soms wordt een huis verkocht inclusief roerende zaken, dus inclusief zaken die geen onderdeel van het huis uitmaken. Denk daarbij aan zaken als lamellenvloeren, zonwering binnen en buiten, losse keukenapparatuur, gordijnrails, een tuinhuisje of vlaggenmast. Bij de inspectie moet uiteraard worden gecontroleerd of deze roerende zaken nog aanwezig zijn.

Wat als het huis niet aan de oorspronkelijke staat voldoet?

In de praktijk kan er veel mis gaan. De meeste woningen worden schoon, leeg en volgens de afspraken opgeleverd. Maar soms is dat niet het geval. Soms worden huizen heel vies achtergelaten, staan er nog spullen van de verkoper of hebben er veranderingen plaatsgevonden. Als het huis niet aan de oorspronkelijke staat voldoet, dan moeten daarover afspraken worden gemaakt tussen koper en verkoper. De betrokken makelaar(s) kunnen daarbij uiteraard een adviserende rol spelen.

Het is mogelijk om een deel van de verkoopsom, als zekerheid, bij de notaris in depot te laten. De verkoper krijgt dan niet de hele koopsom uitgekeerd, een deel van het bedrag blijft staan bij de notaris totdat het probleem is opgelost. In sommige gevallen wordt het transport uitgesteld totdat de verkoper de problemen heeft opgelost.

Let op: Als er een probleem blijkt te zijn met het huis, dan houdt dat niet in dat de verkoper automatisch 10% boete verschuldigd is. De verkoper moet daarvoor namelijk eerst in gebreke zijn gesteld. En daarbij moet hem een termijn van tenminste acht dagen worden gegund. Pas als de verkoper daarna nog in gebreke blijft kan de verkoper worden veroordeeld tot betaling van een boete van 10% van de koopsom of 3 promille van de koopsom per dag.

Wat als een onderdeel van het huis in de tussentijd is vervangen?

Het is natuurlijk mogelijk dat een onderdeel van een woning het begeeft in de periode tussen de verkoop en de levering. Dat komt uiteraard het meest frequent voor bij technische apparatuur zoals een vaatwasmachine, c.v.-installatie of kraan. Als dat gebeurt, dan is verkoper verplicht om zorg te dragen voor vervanging van het kapotte onderdeel.

Uiteraard houdt dat niet in dat een koper, als een 15-jaar oude c.v.-installatie het begeeft, recht heeft op een nieuwe c.v.-installatie. De verkoper moet een tenminste gelijkwaardige c.v.-installatie leveren.

Het belang van een (NVM-) aankoopmakelaar

De meeste inspecties verlopen probleemloos. Maar als er sprake is van een probleem, dan vraagt het om deskundigheid en ervaring om tot een goede oplossing te komen. Onze aankoopmakelaars zijn u graag van dienst!

 

Vragen & Reacties 32

Van der Klugt op woensdag 08 augustus 2018 15:41

Goedemiddag
In januari 2018 heb ik het huis van mijn ouders dat ik via erf dienstbaarheid heb verkregen te koop gezet
Tot die tijd woonden mijn ouders er
Paar dagen later kreegvik een bod dat ik accepteerde kopers hadden het huis niet eens gezien van binnen
Makelaar heeft toen aan gedrongen een keer te kijken alvorens de voorlopige koopakte te tekenen
Kort rondje door huis
Voorlopige koopakte getekend
Geen bouw kundig onderzoek
Week mater bleek de badkamer van de buren te lekken water schade voor zover te zien aan muur
Meteen aan mijn makelaar en hij aan kopers gemeld
Bouwdroger gehuurd gedroogd geverfd en opnieuw behangen mijn makelaar is komen kijken kopers niet
Rondje door het huis voor tekenen van de akte bij notaris wensten ze niet
Deed mijn makelaar alleen
Koop akte getekend bij notaris
Alles oké
Paar weken later krijg ik bericht van mijn makelaar dat de vloer van zolder okk beschadigd is door het water en vervangen moet worden
Of ik iets net de verzekering kom regelen omdat schade ontstond toen ik nog de eigenaar was
Expert langs gestuurd maar toen was alles al weer dicht en niks te zien van schade
Expert keer 40 procent van schade uit
Nu stellen ze mij in gebreke voor restbedrag
Kan dit denk dat ik toch al meer dan genoeg heb gedaan met verzekering

Wim de Leeuw op woensdag 08 augustus 2018 18:08

Geachte heer Van der Klugt,

Uw vraag is me niet volledig duidelijk.

U schrijft dat u het huis 'via een erfdienstbaarheid' hebt verkregen. Dat lijkt me niet aannemelijk. Heeft u het huis wellicht 'vanuit een erfenis' verkregen?
Ik ga er bij mijn antwoord van uit dat dat het geval is.

Heeft u het huis zelf bewoond nadat u het heeft verkregen? En, zo niet, heeft de makelaar een niet-bewoningsclausule in de koopovereenkomst opgenomen? Want in dat geval zou u een stuk sterker staan en hebben de kopers werkelijk geen poot meer om op te staan. Ik ga er bij mijn antwoord van uit dat u het huis niet zelf heeft bewoond, maar dat er geen niet-bewoningsclausule is opgenomen. Mocht dat toch het geval zijn, dan staat u NOG sterker.

U hoeft zich wat mij betreft niet heel veel zorgen te maken. Als het klopt, wat u zegt en als dat te bewijzen is door bijvoorbeeld een getuigenverklaring van de makelaar, dan denk ik dat er weinig rechters te vinden zijn die de kopers heel serieus nemen in hun klacht.

Als u het huis niet zelf hebt bewoond, dan moet dat ook zonder niet-zelfbewoningsclausule duidelijk zijn geweest voor de kopers. Kopers hebben ongezien een bod gedaan en slechts op initiatief van uw makelaar het huis bezichtigd. En de kopers hebben niet de moeite gedaan om het huis, voorafgaand aan de eigendomsoverdracht te inspecteren.

Wat mij betreft zijn de kopers zodanig tekort geschoten in hun onderzoeksplicht dat ze zichzelf in de problemen hebben gebracht.

Uit de formulering van uw vraag maak ik op dat u op dit terrein niet deskundig bent. Ik adviseer u daarom om een ter zake kundig adviseur of advocaat in te huren, die met één messcherpe brief de kopers definitief het bos in stuurt.

Tip: Ik zou de kopers ZEKER geen compensatie aanbieden, omdat dat zou kunnen worden uitgelegd als een erkenning van uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw
Suzanne op donderdag 23 augustus 2018 08:54

Goedemorgen Wim,

Wij hebben een huis gekocht waar we 14 sept de sleutel krijgen. Nu heeft de verkoper nadat de ontbindende voorwaarde waren verlopen ons verteld dat de afvoer van de wc boven niet goed werkt. Ofwel boven kan je geen grote boodschap doen.Wat voor ons onmogelijk is met 2 pubers in huis.
Contact opgenomen met verkopende makelaar. De makelaar was hiervan ook niet op de hoogte. Nu is onze aankoopmakelaar en de verkoopmakelaar ermee bezig maar ik ben heel benieuwd hoe dit zou kunnen aflopen. Of welke stappen wij moeten ondernemen.

mvg

Wim de Leeuw op donderdag 23 augustus 2018 11:08

Dag Suzanne,

Wat een vervelende situatie.

Waar ik benieuwd naar ben is of de verkopers hebben verteld wat de oorzaak is van het gebrek in de afvoer. Is het een situatie die al vanaf het begin bestaat, bijvoorbeeld omdat de afvoer te smal is of omdat deze op een verkeerde manier is aangelegd? Of is er sprake van een plotseling opgetreden probleem, bijvoorbeeld door verstopping?

Het is in elk geval prettig dat de verkopers hebben verteld dat er een probleem is.

Ik heb wat rondgezocht op rechtspraak.nl. Daar staan interessante uitspraken over vergelijkbare problemen.

Rechtbank Limburg, Datum uitspraak 06-09-2017, Datum publicatie 11-09-2017, Zaaknummer 04 5742649/CV 17-1870

Deze procedure gaat over een woning waarvan na oplevering bleek dat de riolering 'op zwaar tegenschot' lag. De rechtbank stelt de eiser (koper) in het gelijk en doet een paar belangrijke uitspraken:
"Naar het oordeel van de kantonrechter geldt als uitgangspunt dat een koper mag verwachten dat er geen sprake is van een gebrek in de riolering."
"Aangezien het naar het oordeel van de kantonrechter te ver voert om van een aspirant koper te verlangen dat hij een onderzoek naar de riolering van het aan te kopen pand instelt, had dit gebrek redelijkerwijs ook niet aan [eisers] kenbaar kunnen zijn. Hij heeft dan ook aan zijn onderzoeksplicht op dit punt voldaan."
"Aangezien voornoemd gebrek in de riolering naar het oordeel van de kantonrechter een normaal gebruik van de woning verhindert dient geoordeeld te worden dat er sprake is van non-conformiteit."


Rechtbank Utrecht, Datum uitspraak 16-03-2011, Datum publicatie 14-06-2011, Zaaknummer 291999/ HA ZA 10-1855

Bij deze zaak gaat het over een woning met verschillende gebreken, waaronder een probleem met het riool dat onvoldoende op afschot lag. Deze eis wordt afgewezen omdat de verkoper in de vragenlijst verkoop woningen had aangegeven dat er sprake was van een beerput die preventief moest worden gereinigd. De rechter zegt daarover:
Nu [gedaagden]. [eisers] voldoende informatie heeft verschaft over de bijzondere eigenschap van het woonhuis en [eisers] heeft verzuimd naar aanleiding van deze informatie nadere vragen te stellen, kan [eisers] zich er niet op beroepen dat het woonhuis niet de eigenschappen bezit die hij op grond van de overeenkomst kon verwachten.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, Datum uitspraak 01-08-2017, Datum publicatie 18-01-2018, Zaaknummer 200.190.576

Ook bij deze zaak gaat het over meerdere gebreken aan een woning. Het Hof doet onder andere de volgende uitspraken:
"Een riool dat op tegenschot ligt, kan een gebrek opleveren dat het normale gebruik van de woning aantast. Het hof zal [appellanten] in de gelegenheid stellen dit gebrek bij akte nader toe te lichten, met name dat het gebrek ten tijde van de levering op 30 december 2013 reeds bestond en dat het gebrek terugloop van rioolwater veroorzaakt. In de akte kan hij tevens vermelden op welke wijze hij bewijs wil leveren van die stellingen alsmede van de hoogte van de kosten."

Rechtbank Middelburg, Datum uitspraak 14-01-2004, Datum publicatie 30-01-2004, Zaaknummer 352/2002

Deze zaak gaat voornamelijk over problemen met het riool van een recent overgedragen woning. De Rechtbank doet de volgende uitspraken:
"4.2. Middels het camera-onderzoek dat in opdracht van eiseres is uitgevoerd, is komen vast te staan dat er sprake is van een verzakking in de rioolleiding van haar woning. Nu deze verzakking regelmatige verstoppingen van de riolering in de woning tot gevolg heeft gehad, kan geconcludeerd worden dat de aanwezigheid van dit gebrek een normaal gebruik van de woning in de weg staat. Voor beantwoording van de vraag wie aansprakelijk is voor de schade die hiervan het gevolg is, is van belang dat vast komt te staan of gedaagde sub 1 en/of De Looff c.s. ten tijde van de levering van de woning aan eiseres van het bestaan daarvan op de hoogte waren dan wel redelijkerwijs hadden moeten zijn. Gelet op de ernst van het gebrek hadden gedaagde sub 1 en/of De Looff c.s., indien zij het betreffende gebrek kende(n) of hadden behoren te kennen daarvan aan hun koper(s) mededeling behoren te doen."

Het is belangrijk dat je je realiseert dat de rechtspraak over dit onderwerp heel 'feitelijk' is. Het gaat in elke zaak weer over de concrete feiten en omstandigheden van het geval, wat maakt dat je niet elke overweging in een specifieke zaak kunt toepassen op een andere zaak. Maar duidelijk is wel dat serieuze problemen met de afvoer het huis ongeschikt maken voor het gebruik als woning. En dat maakt dat de verkoper niet alleen verplicht is om de koper vooraf op de hoogte te stellen, maar ook dat hij het probleem zal moeten oplossen als blijkt dat de kopers niet vooraf (voor het tot stand komen van de koopovereenkomst) zijn geïnformeerd.

Ik denk dat jullie een ijzersterke zaak hebben. De verkoper lijkt me verantwoordelijk en aansprakelijk, tenzij aantoonbaar is dat jullie voorafgaand aan de koop over de problemen geïnformeerd zijn.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Suzanne op donderdag 23 augustus 2018 11:26

Bedankt voor de snelle reactie!
Het probleem is niet plotseling opgetreden, wij hebben het vermoeden dat het is ontstaan toen ze vorig jaar de whirlpool hebben vervangen. Hier loopt de afvoer onder door. Wij waren niet op de hoogte van het probleem anders hadden wij dit wel laten onderzoeken. Maar wat zouden wij kunnen 'eisen' of wat is de gang van zaken in dit geval? Beide makelaars zijn ermee bezig maar wil graag weten wat de mogelijkheden zijn.
mvg Suzanne

Wim de Leeuw op donderdag 23 augustus 2018 14:35

Dag Suzanne,

Wat jullie zouden moeten eisen, is dat de problemen met de afvoer worden opgelost, zodat het toilet weer normaal te gebruiken is. Jullie hebben een huis gekocht met de volstrekt redelijke verwachting dat het toilet op de verdieping volledig functioneel zou zijn.

Er is overigens een gemakkelijke en goedkope oplossing denkbaar, maar als koper zou ik daarmee niet akkoord gaan. Er bestaat een apparaat met de naam 'sanibroyeur'. Broyeur is een Frans woord voor 'breker'. Een sanibroyeur wordt tussen het toilet en de afvoer geplaatst en zorgt ervoor dat 'de grote boodschap' in ook voor smalle afvoeren 'hapklare brokken' wordt vermalen (yeck ;-) )

Als je een goede aankoopmakelaar hebt, dan neemt hij hierin het voortouw en gaat hij voor jullie aan de slag. Of dat onderdeel is van de normale 'aankoopdienstverlening' is afhankelijk van de afspraken die jullie hierover met jullie makelaar hebben gemaakt. Als je hem bij wijze van spreken voor een beperkte dienst hebt ingehuurd tegen een beperkt tarief, dan zou hij met het voorstel kunnen komen om de werkzaamheden die hij voor jullie uitvoert om dit te regelen, separaat in rekening te brengen. Maar er is ook een goede kans dat hij dit beschouwt als een normaal onderdeel van de dienstverlening.

Als het probleem nog niet is opgelost op de dag van het transport en de daaraan voorafgaande inspectie, dan moeten jullie slim handelen. Het is verstandig als je vooraf beschikt over een indicatie van het bedrag dat nodig is om het probleem op te lossen. En dat bedrag mag niet door de notaris aan de verkoper worden overgemaakt, maar moet in depot blijven totdat het probleem is opgelost. Het is erg belangrijk om daar goede afspraken met de verkopers over te maken en dat jullie precies met elkaar afspreken wat de wederzijdse verwachtingen zijn.

Hoe dan ook, als het probleem bij het transport nog niet is opgelost, moet je zeker NIET zonder meer de transportakte ondertekenen. Want als het transport heeft plaatsgevonden en de verkoper het geld op zijn bankrekening heeft staan, sta je 3-0 achter als je achteraf nog zaken wilt regelen.

Nogmaals, jullie makelaar zou prima moeten weten hoe dit allemaal werkt en zou het voor jullie kunnen regelen. En als hij dat niet doet, dan zou ik als ik jullie was een advocaat inschakelen. Je hebt een prima rechtspositie, maar gelijk krijgen is in Nederland nog iets anders dan gelijk hebben!

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Suzanne op maandag 03 september 2018 07:42

Hallo Wim,

Nou dit wordt nog lastig. Wij hebben de aan en verkoop makelaar ingeschakeld en aan gegeven dat de verkoper het moet oplossen. Nu zegt de verkoper dat er geen probleem meer is. Ja als je boven geen grote boodschap meer doet is er geen probleem. Makelaar stelt voor alles goed in de gate te houden en als er binnen een paar weken een verstopping plaatsvind de verkoper toch aansprakelijk te stellen.
Wij hebben er geen goed gevoel bij dus willen voor dat we naar de notaris gaan een camera onderzoek
Mocht er iets zichtbaar zijn kan de notaris geld achter houden.
Nu is het zo dat de verkoper niet echt meewerkt. Als zij niet akkoord gaan is dat geen schuldbekenning?
Als ze aangeven dat ze geen tijd hebben kan de verkoopmakelaar toch ook de deur openen?

Mvg Suzanne

Wim de Leeuw op maandag 03 september 2018 10:16

Dag Suzanne,

Je kunt de verkopers niet verplichten om, voorafgaand aan het transport, mee te werken aan een camera-onderzoek. En als de verkopers hieraan niet willen meewerken, dan is dat niet automatisch een schuldbekentenis. Tot de overdracht is het huis van de verkopers en hoeven de verkopers aan dit soort verzoeken niet mee te werken.

Als ik jullie was, dan zou ik de verkopers vooraf in gebreke stellen en de notaris vragen om een bedrag in depot te houden. Als de overdracht heeft plaatsgevonden en de verkoper het geld op zijn eigen bankrekening heeft staan, dan wordt het allemaal een stuk ingewikkelder om je gelijk af te dwingen.

Hebben jullie een rechtsbijstandverzekering? Zo ja, dan zou ik daar gebruik van maken. Als je die niet hebt, dan overweeg ik jullie om een advocaat in te schakelen om het proces in goede banen te leiden.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw


Schuurman op maandag 17 september 2018 11:16

Wanneer is een koper van de woning een professionele belegger?

Wij hebben via een makelaar ons huis verkocht aan een kennis/zakenrelatie van hem.

Binnen 2 weken kwamen wij erachter dat ons huis veel meer waard is en hebben de overeenkomst met de makelaar ingetrokken.

Echter nu krijgen wij van een brief van de advocaat van de koper en hij beweerd nu professioneel belegger te zijn, dus hij heeft recht op het huis en wij moeten de koopovereenkomst verplicht tekenen.

Ons was verteld dat de koper eigenaar van een chinees restaurant is en waarschijnlijk nog een paar panden bezit, die de makelaar beheerd.

Kan de koper nu ons huis eisen en zich profileren als professioneel belegger. terwijl hij eigenaar van een restaurant is?

Wij zien uw reactie graag spoedig tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

Fam. Schuurman

Wim de Leeuw op maandag 17 september 2018 15:45

Geachte heer / mevrouw Schuurman,

De term die in de wet staat (Burgerlijk Wetboek, boek 7, artikel 2) luidt "een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf". Als de koper een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dan geldt het schriftelijkheidsvereiste niet en is dus een mondelinge overeenkomst rechtsgeldig.

Of een koper een 'professionele koper' is, hangt af van talloze omstandigheden, dit zal aan de hand van de bijzonderheden van de concrete situatie rondom deze transactie moeten worden vastgesteld.

Het enkele feit dat de koper eigenaar is van een restaurant, maakt hem nog niet tot een 'professionele koper'. Het gaat er namelijk om of de koper heeft gehandeld in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Als iemand met een chinees restaurant voor zichzelf in privé een woning koopt, is hij particulier. Als hij een woning koopt in zijn hoedanigheid van horeca-ondernemer, met het doel om dat huis te gebruiken voor zakelijke doeleinden, dan wordt hij beschouwd als professional.Als hij een woning koopt in hoedanigheid van directeur van een vennootschap waar meerdere verhuurde panden in zitten, ook.

Kortom, de koper kan dit inderdaad eisen. Of hij gelijk krijgt, dat kan alleen een rechter bepalen aan de hand van de feiten en omstandigheden van deze transactie.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw


Coby Van der veer op dinsdag 16 oktober 2018 20:28

Goedendag, wij hebben een huis gekocht 29 oktober passeerdatum, nu hebben ze van alles uit de tuin gehaald wat niet besproken is en wat niet in het voorlopig koopcontract staat, een buitenscreen weggehaald met daarbij nog gaten in de muur van buiten naar binnen, mag dit zomaar?

Wim de Leeuw op dinsdag 16 oktober 2018 23:32

Geachte mevrouw Van der Veer / Beste Coby,

U heeft een koopakte ondertekend, waarin naar alle waarschijnlijkheid in artikel 1 is geregeld dat u hebt gekocht:
(1) een perceel grond
(2) met woning
(3) en verdere aanhorigheden (de ONROERENDE zaken die geacht worden onderdeel uit te maken van de woning)
(4) en de ROERENDE zaken die strikt genomen geen onderdeel uitmaken van de woning maar wel zijn meeverkocht omdat ze zijn meegenomen op de 'lijst van zaken'.

Wat u gekocht heeft, moet aan u tijdens het transport op 29 oktober geleverd worden en - op grond van artikel 6 van de koopovereenkomst - "in de staat waarin deze zich bij het tot stand komen van deze koopovereenkomst bevindt."

Het gaat hier dus om de vraag of de zaken die u hier benoemt, horen tot de '(onroerende) aanhorigheden' dan wel of die zaken separaat als roerende zaken zijn meeverkocht.

In het burgerlijk wetboek zijn bepalingen opgenomen over wat onroerend is en wat roerend is.

Burgerlijk Wetboek, Boek 3, Artikel 3
1 Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.
2 Roerend zijn alle zaken die niet onroerend zijn.

Artikel 4
1 Al hetgeen volgens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uitmaakt, is bestanddeel van die zaak.
2 Een zaak die met een hoofdzaak zodanig verbonden wordt dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden zonder dat beschadiging van betekenis wordt toegebracht aan een der zaken, wordt bestanddeel van de hoofdzaak.


Terug naar uw vraag.

Zonnewering is niet 'duurzaam met de grond of het huis verenigd'. En zonnewering is geen 'bestanddeel van een zaak'. Er is niemand die zal zeggen dat een huis zonder buitenzonnewering geen huis meer is. Daarop is één uitzondering en dat is als het huis en de zonwering 'constructief op elkaar zijn afgestemd'. Dan moet u denken aan een zonnewering die speciaal in een heel afwijkende vorm is gemaakt om te passen bij de afwijkende vormen van een huis. Bij normale woningen is daarvan geen sprake. De verkoper mag een buitenscreen dus weghalen, zij het dat hij wel de gaten zal moeten repareren. U heeft een huis gekocht zonder gaten in de muren. En u moet dus ook een huis geleverd krijgen zonder gaten in de muren.

Bomen, struiken en planten worden geacht 'met de grond verenigd te zijn', zijn inbegrepen in de koop en mogen dus niet zomaar worden verwijderd.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Raymond op donderdag 21 februari 2019 17:02

Beste Wim,
Een vriendin van mij heeft een bod gedaan op een huis welke door de verkoper is geaccepteerd.
Naast een aantal bezichtigingen is het bod ook geaccepteerd op basis van de informatie in de brochure. In de brochure is ook een kopie van de kadastrale kaart (met nummer) opgenomen.
Nu staat in de voorlopige koopovereenkomst dat het perceel nog kadastraal zal worden nagemeten en dat de kosten hiervan voor rekening van de koper zijn. Hoort het niet tot de zorgplicht van de (verkoop)makelaar dat hij deze kosten van tevoren had moeten melden?
Groet Raymond

Wim de Leeuw op vrijdag 22 februari 2019 08:15

Dag Raymond,

Blijkbaar was er sprake van de verkoop van een 'gedeeltelijk perceel'. Dat kan voorkomen bij de aankoop van een voormalige huurwoning van een woningbouwcorporatie of belegger.

Als daar in de brochure niets over vermeld staat, dan vind ik inderdaad dat de makelaar tekort is geschoten.

Je vriendin kan en mag zich drie (werk)-dagen na ondertekening van de koopovereenkomst nog bedenken en daarmee de onderhandelingen opnieuw starten. Dat brengt in de huidige markt ook een risico met zich mee. Maar in principe denk ik dat ze een punt heeft.

Met vriendelijke groet,
Wim de LeeuwMarc op maandag 26 augustus 2019 10:44

Beste meneer De Leeuw,

Wij hebben een woning gekocht maar de eindinspectie volgt nog. Volgens de brochure zou de garage voorzien zijn van een "electrische sectionaalpoort".
Wij zijn inmiddels al twee maal de woning gaan bezichtigen. Tijdens deze bezichtigingen is mij niet opgevallen dat het geen sectionaalpoort is, maar wel een kantelpoort. Terwijl dit wel in de advertentieteksten en in de brochure als zodanig vermeld staat.
Ik heb hier nog geen contact over opgenomen met de makelaar of met de verkoper. Kan ik de makelaar aansprakelijk stellen? Ik mag er toch ook vanuit gaan dat een makelaar het verschil weet tussen een kantel en sectionaal poort?

Wim de Leeuw op maandag 26 augustus 2019 12:08

Beste Marc,

Ik ben met je eens dat een makelaar het verschil tussen een kantelpoort en een sectionaalpoort zou moeten weten.

Maar minstens zo belangrijk is dat jij het verschil weet èn dat je een voorkeur aangeeft voor een sectionaalpoort boven een kantelpoort. Als dat voor jou zo belangrijk was als je nu aangeeft, dan had jou dat toch bij de bezichtiging moeten opvallen? Is die garagedeur niet geopend tijdens de bezichtiging? En was het van buitenaf niet zichtbaar dat de deur niet verdeeld was in secties? Als het zo belangrijk was voor jou, dan had het op jouw weg gelegen om dat te bespreken in de onderhandelingen. Nu heb je dat niet gedaan, is de koop vastgelegd en overweeg je om een claim in te dienen. Ik geef je weinig kans dat dat lukt.

Het is niet automatisch zo dat als een woning niet volledig voldoet aan de omschrijving, dit leidt tot aansprakelijkheid van de verkoper of de makelaar. Dat geldt in zijn algemeenheid, omdat je als koper een onderzoeksplicht hebt.

Het geldt echter ook in het bijzonder, omdat er in makelaarsbrochures altijd teksten staan als: "Al onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend en dienen derhalve slechts te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen aan de omschrijving geen rechten worden ontleend."

Met vriendelijke groet,
Wim de LeeuwBert op vrijdag 20 september 2019 14:34

Beste meneer de Leeuw,

Wij hebben een voorlopige koopovereenkomst getekend voor een zeer gedateerd rijksmonument.
De ontbindende voorwaarden zijn inmiddels verlopen, de akte is nog niet gepasseerd bij de notaris.
Het pand heeft ca. 10 jaar leeg gestaan. in de overeenkomst is o.a. opgenomen:
- een niet bewoningsclausule
- een ouderdomsclausule "As-it-Is"

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de renovatiekosten en huidige staat van de woning.
In de woning zijn oude lekkages zichtbaar.
In de advertentie is opgenomen:"het dak en de schoorstenen zijn geheel vernieuwd"
Tijdens de bezichtiging heeft de makelaar expliciet aangegeven dat het sporen van oude lekkages zijn en dat de lekkages zelf verholpen zijn.

Tot de overdracht hebben wij regelmatig toegang tot het pand met monumentenwacht en aannemers voor vergunningaanvragen etc.
Na heftige regenval twee weken terug zijn op twee plekken actieve lekkages geconstateerd.
De lekkages hebben (na de hierboven genoemde vernieuwing van het dak) mogelijk al 10 jaar ingewerkt op o.a. verborgen muren (houten voorzetwanden), verborgen balkenconstructies van de tussenverdiepingen, de dakconstructie en evt. overige onzichtbare/niet te inspecteren onderdelen van de woning.

Bewust of onbewust zijn wij hierin verkeerd voorgelicht door de verkopend makelaar. Er is immers uitdrukkelijk benoemd dat het oude lekkagesporen betreft waarvan de oorzaak opgelost is.
Wij hebben onze aankoopbeslissing gemaakt op basis van aantoonbaar onjuiste informatie.
Hoe dienen wij dit aan te vliegen m.b.t. de inspectie en overdracht van de woning?
De verkopend makelaar heeft ons de toegang tot de woning inmiddels ontzegt tot de eventuele overdracht.
Kan het zijn dat in dit geval het koopcontract nietig wordt verklaard, dan wel ontbonden omdat er sprake is van bewuste of onbewuste misleiding?

Alvast bedankt voor het delen van uw zienswijze!

Wim de Leeuw op vrijdag 20 september 2019 16:35

Beste Bert,

Dit is een complexe vraag.

Zeker bij een oudere woning en al helemaal bij een 'zeer gedateerd rijksmonument' is het mogelijk dat een eigenaar-bewoner al het denkbare doet om gebleken problemen op te leveren, zonder dat er zekerheid bestaat of daarmee ook werkelijk de diepste oorzaak van de problematiek is opgelost.

De lekkagesporen zijn opgelost. En het is goed mogelijk dat er alles aan gedaan is om ook de daadwerkelijke oorzaak van het probleem te vinden en op te lossen. Maar of dat ook de werkelijke oorzaak is, weet je bij een gedateerd rijksmonument nooit zeker. De verkoper weet dat niet. Maar ook jullie als koper wisten dat niet. En de mededelingen die de verkoper heeft gedaan zijn nooit bedoeld als een garantie.

Dat is ook precies de reden waarom dit soort objecten wordt verkocht met deze bijzondere clausules.

Een verkopend makelaar heeft jullie overigens niet 'de toegang ontzegd'. Geen enkele koper heeft recht op toegang van de woning tot het moment van inspectie èn na het moment van overdracht.

Ik begrijp je gevoel. Maar dit is nou precies waar de niet-bewoningsclausule en de ouderdomsclausule 'As-it-is' over gaan. De verkoper heeft verklaard problemen te hebben opgelost. Maar daarmee heeft hij geen garantie afgegeven.

Heel vervelend geformuleerd: als je dit soort gedoe niet wilt hebben, moet je geen 'zeer gedateerd rijksmonument' kopen. Je weet nooit wat je koopt aan verborgen narigheid van decennia of eeuwen geleden.

Troost je. Ik woon in een "volledig gerenoveerd' gemeentelijk monument uit 1904. En als ik over elk gebrek dat ik de afgelopen 13 jaar hebt ontdekt een procedure zou hebben gevoerd, dan had ik mijn hypotheekrente al lang niet meer kunnen betalen ;-).

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw
Matthijs op woensdag 16 oktober 2019 07:39

We hebben een woning gekocht, tijdens bezichtiging was de woning gemeubileerd en na het tekenen van de akte, mochten we nog eens door de woning om wat maten te nemen.
De woning was toen leeg gehaald en toen zagen we bij een kleine erker een scheur in de tegelvloer, de erker is iets verzakt. In de buitenmuren is hiervan geen scheuren zichtbaar. Tijdens bezichtiging stond op de scheuren een tafel met kleed dus hier hebben we de vloeren niet kunnen zien en dus de scheur ook niet.

Komende vrijdag is de eindinspectie voor oplevering. Kunnen wij hier nog wat mee omtrent verborgen gebreken?

Wim de Leeuw op woensdag 16 oktober 2019 09:00

Dag Matthijs,

Als de verkopers dit probleem kenden, dan hadden ze je daarover moeten informeren. Het is interessant wat er in de 'Vragenlijst Verkoop Woningen' staat. Vraag 5 van dat formulier gaat over dit onderwerp.

5 c. Zijn er (gerepareerde) of (verborgen) scheuren en/of beschadigingen in / aan vloeren, plafonds en/of wanden aanwezig?
☐ ja ☐ nee Zo ja, waar?
5 d.Hebben zich in het verleden problemen voorgedaan met de afwerkingen(bijvoorbeeld loszittend tegelwerk, loslatend behang of spuitwerk, holklinkend of loszittend stucwerk,etc.)?
☐ ja ☐ nee Zo ja, waar?
5 e.Is er sprake (geweest) van gebreken aan de vloerconstructie, zoals scheve, doorbuigende, krakende, beschadigde en/of aangetaste vloerdelen?
☐ ja ☐ nee Zo ja, waar?


Het feit dat de scheuren verborgen waren onder een tafel met kleed zou ook kunnen inhouden dat de verkopers het probleem niet kenden. En dan is het een verborgen gebrek. En verborgen gebreken zijn het probleem van de koper, niet van de verkoper.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Matthijs op donderdag 17 oktober 2019 02:04

12. Zijn er zichtbare of onzichtbare gebreken
bekend aan de woning ? (zoals houtrot deuren,
kozijnen of boeiboorden, lekkages of vochtproblemen,
verstoppingen, problemen met fundering, vloeren,
plafonds, muren of dak, houtworm etc.) Zo ja,
welke?

Het houtwerk van de woning is in orde maar
vereist aandacht

Dit is wat er staat, tijdens het rondje lopen na het tekenen om de maten op te nemen was de zoon van de vrouw erbij.de vrouw is een wat oudere dame dus de zoon heeft alles geregeld bijna, hij wist precies te vertellen, dat de erker verzakt was omdat de fundering niet goed geplaatst was en dit dus de reden was..de erker was later geplaatst.ze wilden. Ze wilden ooit 3 nieuwe werkers plaatsen maar dat is er nooit van gekomen.

Er zit wel een ouderdomsclausule op de woning ,valt dit daar dan ook onder

Wim de Leeuw op donderdag 17 oktober 2019 07:58

Beste Matthijs,

Je hebt blijkbaar een wat ouder huis gekocht van een oudere verkoopster. En geen gebruik gemaakt van een aankoopmakelaar. Het huis is niet bouwkundig gekeurd. Ondanks het feit dat er een ouderdomsclausule in de koopakte staat. Ik denk dat je jezelf wat kosten hebt bespaard, maar ik denk dat 'goedkoop' straks gaat resulteren in 'duurkoop'.

Zoals gezegd: als er sprake is van een VERBORGEN GEBREK (als dit onderwerp je niet duidelijk is, zoek dan op ons blog naar de zes blogs die ik over dit onderwerp heb geschreven), dan is dat probleem niet het probleem van de verkoper maar van jou. Je hebt namelijk een koopakte getekend waarin staat dat je het huis hebt gekocht inclusief zichtbare en onzichtbare gebreken. Als de verkoopster de gebreken kende, dan had ze je daarover moeten informeren. Maar het is wel aan jou om het bewijs te leveren dat deze oudere mevrouw de gebreken had moeten kennen.

Dat haar zoon de gebreken kent, doet niet ter zake. Ik denk ook dat ik de gebreken in de woning van mijn inmiddels ruim 90 jarige moedertje beter ken dan zij doet. Maar de verkoopster is aansprakelijk en verantwoordelijk en zij kan en moet jou alleen informeren over gebreken die ze kent.

Ik denk dat het heel lastig wordt om de verkoper hiervoor aansprakelijk te stellen. Voor de volgende keer: als je een ouder huis koopt, als er een ouderdomsclausule in de verkoopdocumentatie staat, als de verkopers van een huis op leeftijd zijn.... neem geen risico. En huur expertise in om je te helpen om te ONDERZOEKEN wat er mis is aan het huis bij verkopers die immers vooraf hebben aangegeven dat het risico veel meer op jouw bordje zou komen te liggen dan op dat van hen!

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Marcus op maandag 02 december 2019 20:00

Goedenavond,
Vandaag zou de overdracht zijn van het huis van mijn zoon echter bij de eindinspectie vandaag in gezelschap van makelaar en verkoper bleek dat er meerdere vloertegels gescheurd waren en 2 tegels helemaal omhoog waren gekomen van de stenen vloer over de gehele benedenverdieping, het betreft een grote tegel 80cm x 80cm. Ook ontbreken er plinten waar de bank stond of waar de bedden stonden. Ook de douchecabine laat aan 2 zijden los. De verkoper gaf ook aan dat dit probleem bij bezichtiging niet aanwezig was en de plinten waren er ook niet toen hij kocht en gaf aan toe dat het loslaten van de zijkanten van de douchecabine stuk/los is gegaan met verhuizen.
We hebben de overdracht op advies van notaris uitgesteld want we gaan zaterdag met 2 aannemers kijken.
Moeten we eerst een brief schrijven waarin we aangeven dat de verkoper in gebreke wordt gesteld? Graag advies want morgen zouden alle meubels etc geleverd worden, verzekeringen/energie/water alles is vanaf morgen op naam van zoon.
Op het moment van bezichtiging met een aannemer en de tweede bezichtiging was dit allemaal niet zichtbaar en werd alleen aangegeven dat een 1/2 tegels loszaten door makelaar en hebben we dat ook geconstateerd. Aannemer meteen gebeld vandaag en die gaf aan dat het waarschijnlijk een probleem is met de ondervloer en de dilatatie.
Met vriendelijke groet,

Wim de Leeuw op dinsdag 03 december 2019 12:06

Beste Marcus,

De eindinspectie van een woning is niet bedoeld om de woning te inspecteren op gebreken die al aanwezig waren ten tijde van het ontstaan van de koopovereenkomst, de eindinspectie van een woning is bedoeld om te controleren of de woning zich op het moment voorafgaand aan het transport in dezelfde staat bevindt als de woning was bij het moment van koop.

Dat houdt in dat als de plinten ook eerder niet aanwezig waren of als de scheur in de tegel(s) eerder niet aanwezig was, u een punt heeft. Anders niet. Dat u de scheur in de tegels of de afwezigheid van de plinten eerder niet hebt opgemerkt, verandert daar niets aan.

Als de douchecabine is beschadigd tijdens de verhuizing, dan zal de verkoper die douchecabine moeten repareren of vervangen voor een gelijkwaardig en vergelijkbare douchecabine.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Marcus op dinsdag 03 december 2019 17:51

Geachte heer de Leeuw,

Het grote probleem zijn de vloertegels die helemaal omhoog gekomen zijn.
Dit gebrek was er niet ten tijde van het tekenen van de koopovereenkomst en wist de makelaar ook niet en de verkoper geeft toe dat het omhoog komen van de tegels toen niet het geval was.
Schijnbaar is er een groter probleem aanwezig waardoor de tegels helemaal omhoog komen en meerdere tegels nu gescheurd zijn.

groet,

Marcus

Wim de Leeuw op dinsdag 03 december 2019 18:36

Beste Marcus,

Als de vloertegels omhoog zijn gekomen door een 'groter probleem', dan is dat grotere probleem blijkbaar het verborgen gebrek en dan zijn de tegels 'gevolgschade'.

Kortom, wat de tegels betreft is de casus complex. Ik adviseer u om specialistische (juridische) hulp in te
roepen.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw


Chantal op zaterdag 01 februari 2020 09:19

Goedenmorgen,

Ik heb een vraag over een tuinhuisje.
Wij hebben ons huis 2 maanden geleden gekocht met een tuinhuisje in de voortuin.
De verkopers melde toen dat er nog een vergunning voor aangevraagd moest worden en dat gingen ze regelen.
Nou is de vergunning goedgekeurd alleen zitten er kosten aan verbonden en de verkopers willen dat wij dat gaan betalen omdat wij graag het huisje wilde houden. Ik vind zelf dat die kosten voor hun zijn, we zijn tenslotte toen ook gaan kijken omdat ook het huisje voor erg beviel.
En stel ze willen niet betalen dan zullen ze het weg moeten halen denk ik en kan ik toch verwachten dat de voortuin weer netjes en helemaal bestraat word opgeleverd.
De overdracht is nu over 6 weken.

Alvast bedankt!

Wim de Leeuw op zaterdag 01 februari 2020 12:54

Dag Chantal,

Je doet in je vraagstelling twee aannames.

Allereerst ga je er van uit dat het tuinhuisje deel uitmaakt van de koop van het huis. Dat zou zo kunnen zijn, maar dat hoeft niet. Ik ben dus heel benieuwd waar je je op baseert. Want voor mij is dat allemaal niet zo duidelijk. Gaat het hier over een tuinhuisje dat gefundeerd is of op een andere manier 'duurzaam bevestigd is' aan de grond? Of gaat het over een los huisje dat probleemloos kan worden opgepakt en ergens anders neergezet? In het eerste geval zou ik er naar neigen dat het tuinhuisje onroerend is en dus in beginsel onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst, in het tweede geval neig ik ernaar dat het roerend is en dus geen onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst.

Verder ga je er vanuit dat als het tuinhuisje geen onderdeel uitmaakt van de koop, de voortuin weer netjes en bestraat wordt opgeleverd. Ook dat is wat mij betreft nergens op gebaseerd. Als het tuinhuisje roerend is, dan mogen de verkopers het meenemen. Maar dat leidt er niet automatisch toe dat er een verplichting zou zijn om de tuin weer bestraat op te leveren. We maken vaak mee dat bij een inspectie blijkt dat er een boekenkast of buffetkast is verwijderd waar achter niet is geschilderd of behangen. En ook dan is het niet zo dat als de verkopers hun roerende zaak willen meenemen, ze ook het behangwerk of schilderwerk zouden moeten herstellen.

Het was verstandig geweest om hier vooraf goede afspraken over te maken. Als het huisje onderdeel uitmaakt van de koop (maar dat kan ik zonder aanvullende informatie niet vaststellen), dan is het natuurlijk raar dat de verkopers het huisje niet willen achterlaten als jullie de kosten van de vergunning niet betalen.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

MH op vrijdag 21 februari 2020 19:04

Beste heer de Leeuw,

Wij hebben een woning gekocht. Ten tijde van de bezichtigingen was het spuitwerk intact en gingen binnen deuren open en dicht.

De verkoper woont al maanden niet meer in de woning en derhalve heeft de temperatuur geruime tijd op 14 graden gestaan hierdoor is het vochtig en koud geworden in de woning. Nu laat het spuitwerk los en klemmen de deuren. Sommige gaan niet meer dicht. We hebben dit geconstateerd bij het inmeten van de raamdecoratie. Wij hebben dit teruggekoppeld aan de verkoper en de temperatuur hoger ingesteld om verdere schade te voorkomen.

Wanneer ze huidige woning bij de overdracht in de huidge staat is, is dat niet conform de staat zoals wij de woning gekocht hebben.

Rechtsbijstand zegt nu dat wij als koper 'pech' hebben:
"bezit het huis de eigenschappen voor normaal gebruik van bewoning. De geconstateerde gebreken zijn niet dusdanig dat u niet meer in de woning zou kunnen wonen. Met andere woorden er is geen juridische grond om kosten te verhalen op de verkoper."

Maar de verkoper dient de woning toch in de staat te leveren zoals hij was bij de koopovereenkomst!? Zou toch te gek voor woorden zijn dat alles is toegestaan zolang het maar bewoonbaar is.

Je koopt een woning ook op onderhoud, zoals in tact zijn van spuitwerk en bijv werkende binnendeuren.

Wij vinden de conclusie van rechtsbijstand bijzonder. Hebben zij het juist of hebben wij wel een juridische grond om hen aan te spreken. En wat als er bij de eindinspectie nog meer anders is?

Wim de Leeuw op vrijdag 21 februari 2020 19:29

Beste MH,

Op zichzelf is het niet verwonderlijk dat deuren gaan klemmen wanneer de binnentemperatuur in een woning langere tijd veel lager is geweest dan normaal. Als de temperatuur toeneemt en de vochtigheidsgraad afneemt, slinken de deuren automatisch weer en krijgen deze weer de oude eigenschappen.

De lagere temperatuur lijkt me geen directe oorzaak voor het loslaten van spuitwerk. En als er werkelijk sprake is van blijvende schade waardoor de woning ten tijde van de oplevering in een andere staat verkeerd dan ten tijde van de koop, dan adviseer ik u om de notaris een bedrag in depot te laten houden bij de overdracht.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Alex op maandag 13 april 2020 13:32

Ik heb een vraag.
Wij bevinden ons anderhalve maand voor de leveringsoverdracht van onze woning aan de kopers. We hebben in die tussentijd een kapotte thermostaatkraan en rookmelder vervangen en een losse dakplaat laten vastzetten en een beginnende zwam aan de rand van onze overstek laten weghalen (hout was nog hard gelukkig)
Ons inziens voldoen wij hiermee aan de verklaring op de vragenlijst waarin wij de woning tot de notariële levering op een manier zullen bewonen en onderhouden welke in het maatschappelijk verkeer als gebruikelijk wordt beschouwd.
We herstellen/vervangen onderdelen op onze kosten, die in de tussentijd beschadigd zijn geraakt.
Hebben wij hiermee aan onze verplichtingen gedaan of moeten wij dit nog aan de kopers melden.
Ik hoor het graag van u.
Groet,
Alex

Wim de Leeuw op maandag 13 april 2020 15:37

Beste Alex,

Het lijkt mij dat jullie hiermee aan jullie verplichtingen hebben voldaan.

Melding hiervan aan de kopers mag, maar is niet verplicht.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Gerelateerde berichten

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.