De opstalverzekering van uw appartement hoort geregeld te zijn door de Vereniging van Eigenaren (VvE). Houdt dat in dat u geen eigen opstalverzekering nodig heeft? Dat hangt er van af.

Kent u ze nog? De juridische eigenaardigheden van het appartement? Als u een huis koopt, dan wordt u uiteindelijk eigenaar van het stuk grond waarop dat huis is gebouwd. Als u een appartement koopt, dan wordt u eigenaar van een appartementsrecht. U wordt, samen met de andere appartementseigenaars, mede-eigenaar van de grond met daarop het gehele appartementengebouw. Wel heeft u als enige het recht om een gedeelte van dat gebouw, uw appartement, te gebruiken en te bewonen.

Dat heeft nogal wat gevolgen. De eigenaars van een penthouse op de bovenste verdieping betalen mee aan het onderhoud van de tuin. En als eigenaar van een appartement met tuin op de begane grond betaalt u ook mee aan het onderhoud van het dak. Bij elk appartementengebouw is er daarom automatisch sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze VvE heeft als doel de belangen van de gezamenlijke eigenaars te behartigen, onder andere door een financiële buffer op te bouwen waarmee in de toekomst reparaties en onderhoudslasten kunnen worden betaald. De VvE moet het gebouw ook verzekeren.

Als de VvE haar taak goed uitvoert, dan heeft u zelf geen opstalverzekering meer nodig. In de praktijk gaat dit soms mis.

Een 'slapende' Vereniging van Eigenaren

Bij elk appartementengebouw is er een Vereniging van Eigenaren. Maar dat wil niet zeggen dat die vereniging ook actief is. We spreken van een 'slapende VvE' als er niet jaarlijks vergaderd wordt en er ook niet wordt gespaard voor de kosten van onderhoud. In de praktijk komt dat vooral voor bij kleinere VvE's die bijvoorbeeld bestaan uit een onder- en een bovenwoning. Als u een appartement heeft waarvan de VvE slaapt, dan loopt u een groot risico. U kunt hier testen of er sprake is van een slapende VvE. En mocht dat het geval zijn, dan vindt u hier tips over de acties die u kunt ondernemen.

Als de VvE geen opstalverzekering heeft afgesloten, dan adviseren wij u dringend om die verzekering zelf te regelen. Het gaat daarbij dan overigens niet alleen om een verzekering voor uw eigen appartement, want u bent immers mede-eigenaar van het hele gebouw.  Alle appartementseigenaren zijn dus samen verantwoordelijk voor het hele gebouw, niet alleen voor hun eigen appartement. Dat houdt in dat u ook moet meebetalen als er brand ontstaat in het appartement waar uw buurman of buurvrouw woont. Als de opstalverzekering voor uw eigen appartement is voorzien van een clausule 'Verzekering individueel appartement’, dan is dit risico gedekt.

 

De beperkte dekking van de opstalverzekering voor appartementen

Bij een actieve Vereniging van Eigenaren is de opstalverzekering van het gebouw vaak behoorlijk geregeld. Er is een opstalverzekering afgesloten met een voldoende dekking voor het herstel of herbouwen van het gebouw zelf. Er is echter een belangrijke 'maar'. Bij het bepalen van de verzekerde som wordt uitgegaan van de bouwkosten van het gehele complex, voorzien van een standaard keuken en een standaard badkamer. Als u in uw eigen appartement bijzondere verbouwingen hebt uitgevoerd of voorzieningen hebt aangebracht zoals een luxe vloer, keuken of badkamer, dan is de extra waarde daarvan vermoedelijk niet goed of onvoldoende verzekerd. In dat geval is het aan te raden om zelf een extra verzekering af te sluiten.

Is de VvE niet verplicht een uitgebreide verzekering af te sluiten? 

Het antwoord hierop is: nee. Althans, voor zover het aan de Rechtbank in Amsterdam ligt volgens een uitspraak van 20 november 2013. Het geschil ging over de volgende kwestie: Een mevrouw is eigenaar van een appartement. Als gevolg van een lekkage bij haar buurman ontstaat er bij haar voor bijna € 20.000 schade door aan behang, parket en schilderwerk. De opstalverzekeraar vergoedt daarvan slechts € 750 voor het schilderwerk, de overige schade is niet gedekt. De desbetreffende mevrouw spreekt vervolgens de VvE aan, omdat ze van mening is dat deze een meer uitgebreide verzekering had moeten afsluiten. De rechter is het niet met haar eens. De VvE moet voor een verzekering zorgen, maar dat mag ook een verzekering met een beperktere dekking zijn. Het gevolg hiervan is dat de resterende schade van € 19.250,= voor haar eigen rekening komt. Met een juiste aanvullende verzekering had dit probleem zich niet kunnen voordoen.

Ons advies

Zorg, als dat nodig blijkt, voor een goede aanvullende opstalverzekering. Mocht blijken dat u al jarenlang in een appartement woont terwijl uw verzekeringen niet goed geregeld zijn, dan hopen we u met deze blog aan het denken te hebben gezet. Natuurlijk kunt u uw verzekeringen zelf regelen en op internet op zoek gaan naar de laagste premie. Maar verzekeren is en blijft een vak. Misschien betaalt u op dit moment wel de laagste premie, maar voor de verkeerde verzekering.

Bent u toe aan een verzekeringsadviseur met de waarde van ervaring?

Wij adviseren u graag!