De Leeuw Blog

Kennis en ervaring staan bij ons hoog in het vaandel. Onze medewerkers zijn bovenmatig goed opgeleid en beschikken gezamenlijk over honderden jaren ervaring.

Dit blog is één van de manieren om u te laten delen in die kennis en ervaring. Ervaringen met huizen en verzekeringen vormen een geliefd onderwerp op verjaardagen. En soms is ons vak ingewikkelder dan het lijkt. Er bestaan nogal wat misverstanden over onderwerpen uit ons vak. Ook die misverstanden stellen we hier aan de orde.
6 minutes reading time (1100 words)

Woning gekocht of verkocht? Afspraak is niet altijd afspraak!

Ook een mondelinge overeenkomst is rechtsgeldig. Althans, vaak. Want bij het kopen en verkopen van een huis door particulieren gelden andere spelregels. Over het Boemerang-effect van de wettelijke bescherming van de koper van een woning.


Het schriftelijkheidsvereiste bij de particuliere koop van een woning

De particuliere koper van een huis wordt door de Nederlandse wet royaal in bescherming genomen tegen impulsief handelen. Sinds september 2003 geldt dat de koop van een woning door een particulier schriftelijk moet worden aangegaan. En zelfs als de koopovereenkomst door verkoper en koper is ondertekend, mag een koper zich zonder opgaaf van redenen gedurende drie dagen bedenken. Afspraak is afspraak, maar dat geldt niet voor een particulier die een woning koopt. Maar, hoe zit het met de particuliere VERkoper van een huis. Is zijn woord wel bindend ten opzichte van een particuliere verkoper? Over die vraag hebben juristen jarenlang met elkaar overhoop gelegen. De betreffende wet is immers geschreven om de koper te beschermen, niet de verkoper. In december 2011 gaf een uitspraak van de Hoge Raad duidelijkheid: Ook de particuliere verkoper is NIET gebonden aan een mondelinge koopovereenkomst (in de situatie waarin de koper een pariculier is en een beroep kan doen op de bedenktijd).

Concurrentie voor de koper van een huis?

Dit betekent dat ook een particuliere verkoper zich mag bedenken, totdat hij de koopakte heeft ondertekend. Houdt dat in dat een verkoper daarmee 'zomaar' wegkomt? Volgens de Hoge Raad wel. Slechts in zeer bijzondere gevallen moet een verkoper die zich bedenkt een schadevergoeding betalen aan de koper. Stel dat twee particulieren het met elkaar eens worden over de koop en verkoop van een huis. En dat zich, voordat de koopovereenkomst is ondertekend, een tweede koper meldt die een hoger bedrag wil betalen dan de (eerste) koper. Zolang er geen koopovereenkomst is ondertekend, mag ook een particuliere verkoper zich nog bedenken. En dus mag een woning worden verkocht aan een andere koper die bereid is om meer te betalen dan de eerste koper.

Wie is 'particulier'?

Een 'particuliere' koper of verkoper is iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een rechtspersoon is geen particulier, voor bijvoorbeeld bedrijven, woningbouwcorporaties en gemeenten is een mondelinge koop of verkoop nog steeds rechtsgeldig.

Als een particuliere koper of verkoper zich laat bijstaan door een makelaar of door een andere professional, dan verandert dat niets aan de particuliere status van die koper of verkoper. Een particuliere koper of verkoper blijft een particuliere koper of verkoper, ook als hij of zij zich laat bijstaan door een makelaar.

Een institituionele belegger is geen particulier. Maar het bezit van een beleggingspandje maakt iemand nog geen professionele partij. Een particulier die een vakantiehuisje koopt met het doel om deze te gaan beleggen, werd door de Rechtbank Arnhem als particulier beschouwd. Maar er zijn allerlei grensgevallen denkbaar. Wat nu als een particulier meerdere vakantiehuisjes koopt? Als een ouder een studentenhuis met twintig kamers koopt waar ook zoon of dochter een kamer in gaat huren, is deze koper dan nog particulier? En wat nu als het studentenhuis tien kamers telt? Of zes? En stel dat het nu over een appartement met drie kamers gaat? Het antwoord zal afhangen van de feitelijke omstandigheden van het geval. Voer voor juristen en dus stof voor heel veel toekomstige rechtszaken.

Wat vinden de makelaars van De Leeuw daar eigenlijk van?

Het hoogste recht leidt tot het hoogste onrecht (1). Maar wet is wet. Bij De Leeuw houden we ons aan de regels. Maar tegelijkertijd hechten we grote waarde aan betrouwbaarheid. Natuurlijk kunnen èn willen wij een koper het recht op een wettelijke bedenktijd niet ontzeggen. Maar een particulier die zich soms na dagen of weken onderhandelen alsnog bedenkt, scoort bij ons geen pluspunten. Ook als een verkoper besluit om een mondelinge overeenkomst te negeren, kunnen wij daar niets aan veranderen. Sterker nog, we zijn verplicht om de belangen van onze verkoopopdrachtgever optimaal te behartigen. Als wij, na het bereiken van een mondeling akkoord, te horen krijgen dat een andere koper meer wil bieden, zijn we verplicht om dat met onze verkoop-opdrachtgever te bespreken. En dat doen we dus ook. Maar, eerlijk gezegd, heel enthousiast worden we daar niet van. Zoals gezegd hechten we veel waarde aan betrouwbaarheid en openheid. En ook dat is de waarde van ervaring.

(1) "Summum ius summa iniuria"
Het recht tot op de spits drijven is het onrecht tot op de spits drijven" (Cicero, De Officiis I, 10, 33)


Wat vindt de tuchtrechter er eigenlijk van?

Inmiddels heeft ook de Raad van Toezicht van de NVM zich over een dergelijke zaak uitgesproken. Allereerst de feiten: na bezichtigingen in mei en juni 2013  worden verkopers en 'kopers' het op 17 juni met elkaar eens over de verkoop van een monumentale woning voor € 510.000. De makelaar feliciteert de 'kopers' en stuurt hen per mail op 18 juni een concept van de koopovereenkomst toe. Kort daarna is er contact tussen de verkopers en de 'kopers', waarbij de 'kopers' aangeven het huis toch nog op sommige punten te willen laten keuren. Omdat één van de 'kopers' tijdelijk in het buitenland verblijft, kan de koopovereenkomst niet direct worden ondertekend. Op 22 juni meldt zich echter een andere kandidaat voor het huis die bereid is om, zonder ontbindende voorwaarden èn zonder vragen over de bouwtechnische kwaliteit van het huis,  € 530.000 te betalen. Uiteindelijk wordt de woning aan deze andere kandidaat verkocht.

De klacht: de eerste 'kopers' zijn het met de gang van zaken niet eens en dienen een klacht in tegen de verkopend makelaar omdat de makelaar het huis heeft verkocht terwijl er al sprake was van mondelinge overeenstemming en hen niet in staat heeft gedaan om een tegenbod te doen.
 
De overwegingen van de tuchtrechter: een makelaar heeft in de eerste plaats de belangen te behartigen van zijn opdrachtgever.  De makelaar heeft herhaaldelijk bij de 'eerste koper' aangedrongen op ondertekening van de koopovereenkomst. Toen de nieuwe kandidaat zich aanmeldde, werd er een beter bod gedaan en was de koopovereenkomst met de eerste 'kopers' nog niet ondertekend. Als gevolg van de rechtsontwikkeling op dit onderwerp stond het de makelaar vrij om zijn opdrachtgever te adviseren om met de 'andere kandidaat' in zee te gaan. Een makelaar is daarbij niet verplicht om daarbij aan de 'eerste koper' te melden dat er een ander bod is gedaan of hen in de gelegenheid te stellen om alsnog een bod uit te brengen.

De uitspraak: de klacht is niet gegrond.

Lees ook onze blogs "Hoeveel dagen duurt de drie dagen bedenktijd? en Wanneer is de mondelinge koop van een huis rechtsgeldig? (Schriftelijkheidsvereiste).

Gerelateerde berichten

 

Vragen & Reacties 142

Gast - N. Niemann op vrijdag 20 januari 2017 08:33

Beste Wim,

Als particuliere verkoper heb ik vorig jaar december 2016 in eerste instantie op donderdagmiddag een bod geaccepteerd van iemand die later een niet natuurlijk persoon bleek te zijn. Op maandag kreeg ik een hoger bod van een ander persoon en heb deze geaccepteerd. De eerste koper eist nu schadevergoeding en wil dat ik de kosten van de notaris (voor opmaak concept koopakte) ga voldoen, echter ik ben/ was in de veronderstelling dat ik zonder enige aansprakelijkheid de koop kon afwenden. Ben ik nu wel of niet verplicht deze kosten van de notaris te betalen? Ik hoor het graag en dank alvast.

Groet,

Nicole

Beste Wim, Als particuliere verkoper heb ik vorig jaar december 2016 in eerste instantie op donderdagmiddag een bod geaccepteerd van iemand die later een niet natuurlijk persoon bleek te zijn. Op maandag kreeg ik een hoger bod van een ander persoon en heb deze geaccepteerd. De eerste koper eist nu schadevergoeding en wil dat ik de kosten van de notaris (voor opmaak concept koopakte) ga voldoen, echter ik ben/ was in de veronderstelling dat ik zonder enige aansprakelijkheid de koop kon afwenden. Ben ik nu wel of niet verplicht deze kosten van de notaris te betalen? Ik hoor het graag en dank alvast. Groet, Nicole
Gast - Wim de Leeuw op vrijdag 20 januari 2017 10:06

Dag Nicole,

De particuliere koper wordt beschermd door middel van de drie dagen bedenktijd. De particuliere verkoper wordt beschermd door het schriftelijkheidsvereiste.

Heb jij ermee ingestemd dat de koper kosten ging maken voor de opmaak van de concept-akte?

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Dag Nicole, De particuliere koper wordt beschermd door middel van de drie dagen bedenktijd. De particuliere verkoper wordt beschermd door het schriftelijkheidsvereiste. Heb jij ermee ingestemd dat de koper kosten ging maken voor de opmaak van de concept-akte? Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - Mar op zondag 29 januari 2017 15:51

Beste Wim,
Wij hebben ons tuinhuis met tuin te koop aangeboden. Prijs van 25000,- koper gaat akkoord.. Ik heb een conceptkoopovereenkomst gemaakt en laten lezen. Er is nog niets getekend.
Nu meldt zich een andere koper die 30.000,- en die biedt 30.000,-
Wat nu te doen?

Beste Wim, Wij hebben ons tuinhuis met tuin te koop aangeboden. Prijs van 25000,- koper gaat akkoord.. Ik heb een conceptkoopovereenkomst gemaakt en laten lezen. Er is nog niets getekend. Nu meldt zich een andere koper die 30.000,- en die biedt 30.000,- Wat nu te doen?
Gast - Wim de Leeuw op zondag 29 januari 2017 16:28

Beste Mar,

Wat versta je precies onder een tuinhuis? De bedenktijd is alleen van toepassing op "een tot bewoning bestemde onroerende zaak". Dus niet op garages. Ook niet op schuurtjes die deel uitmaken van een volkstuintje. Kan en mag je er in wonen of niet? Als je tuinhuis een huis is, dan ben je als verkoper niet gebonden aan een mondelinge overeenkomst. Als je tuinhuis geen huis is, dan ben je wel gebonden aan je woord...

Je kunt proberen om er mee weg te komen door een beetje te bluffen. Maar als je een verkeerde koper tegenover je hebt, dan schakelt hij een advocaat in en laat hij beslag leggen.

Moraal van het verhaal: ook als je een tuinhuis te koop aan biedt, dan kan het handig zijn om gebruik te maken van de diensten van een NVM-makelaar.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Beste Mar, Wat versta je precies onder een tuinhuis? De bedenktijd is alleen van toepassing op "een tot bewoning bestemde onroerende zaak". Dus niet op garages. Ook niet op schuurtjes die deel uitmaken van een volkstuintje. Kan en mag je er in wonen of niet? Als je tuinhuis een huis is, dan ben je als verkoper niet gebonden aan een mondelinge overeenkomst. Als je tuinhuis geen huis is, dan ben je wel gebonden aan je woord... Je kunt proberen om er mee weg te komen door een beetje te bluffen. Maar als je een verkeerde koper tegenover je hebt, dan schakelt hij een advocaat in en laat hij beslag leggen. Moraal van het verhaal: ook als je een tuinhuis te koop aan biedt, dan kan het handig zijn om gebruik te maken van de diensten van een NVM-makelaar. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - Sander op vrijdag 17 februari 2017 09:18

Beste Wim de Leeuw, nav deze artikelen heb ik een vraag:
Verleden week donderdag is ons bod (ad 687k tov vraagprijs ad 700k en taxatiewaarde ad 680k) geaccpeteerd en via mail bevestigd tussen de verkoopmakelaar en onze aankoopmakelaar. Het process ging moeizaam en we hadden het gevoel uitgespeeld te worden om prijs op te drijven. Nu wachten we al meer dan 1 week op het getekende voorlopig koopcontract maar dit wordt vertraagd door de verkopende partij. Onze makelaar vermoed dat ze gewoon nog hopen op een hoger bod.. Wij komen echter in de knel met hypotheek regelen (passeren woning is half april overeengekomen). Kunnen wij dit process versnellen?

Beste Wim de Leeuw, nav deze artikelen heb ik een vraag: Verleden week donderdag is ons bod (ad 687k tov vraagprijs ad 700k en taxatiewaarde ad 680k) geaccpeteerd en via mail bevestigd tussen de verkoopmakelaar en onze aankoopmakelaar. Het process ging moeizaam en we hadden het gevoel uitgespeeld te worden om prijs op te drijven. Nu wachten we al meer dan 1 week op het getekende voorlopig koopcontract maar dit wordt vertraagd door de verkopende partij. Onze makelaar vermoed dat ze gewoon nog hopen op een hoger bod.. Wij komen echter in de knel met hypotheek regelen (passeren woning is half april overeengekomen). Kunnen wij dit process versnellen?
Gast - Wim de Leeuw op vrijdag 17 februari 2017 13:01

Dag Sander,

Ik vrees dat het antwoord op je vraag 'nee' is. Er zijn in elk geval geen juridische mogelijkheden om het proces te versnellen. Je kunt als aankopende partij van alles roepen, maar zolang de verkoper zijn handtekening nog niet heeft gezet, is de koop nog niet juridisch definitief.

Het feit dat er overeenstemming is bereikt, houdt in dat je niet uitgespeeld bent. Wat betreft het opdrijven van de prijs, jouw aankoopmakelaar is ingehuurd om de prijs 'te drukken' en een verkoopmakelaar is ingehuurd om een maximale prijs te realiseren Desnoods door een prijs 'op te drijven'.

Is het voor jullie een probleem als de overeengekomen levering zou opschuiven? Zo niet, dan is het misschien handig als jullie aankopend makelaar de verkopend makelaar laat weten dat de oplevering niet kan plaatsvinden per half april maar bijvoorbeeld twee maanden na ondertekening van de koopovereenkomst.

Overigens begrijp ik niet zo goed waarom die oplevering een probleem zou worden. Als een hypotheekadviseur zich heel goed voorbereid en maximale druk op de ketel zet, dan is die hypotheek echt wel binnen twee maanden te realiseren. Mijn hypotheekadviseurs zijn daar in elk geval prima toe in staat! ;-)

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Dag Sander, Ik vrees dat het antwoord op je vraag 'nee' is. Er zijn in elk geval geen juridische mogelijkheden om het proces te versnellen. Je kunt als aankopende partij van alles roepen, maar zolang de verkoper zijn handtekening nog niet heeft gezet, is de koop nog niet juridisch definitief. Het feit dat er overeenstemming is bereikt, houdt in dat je niet uitgespeeld bent. Wat betreft het opdrijven van de prijs, jouw aankoopmakelaar is ingehuurd om de prijs 'te drukken' en een verkoopmakelaar is ingehuurd om een maximale prijs te realiseren Desnoods door een prijs 'op te drijven'. Is het voor jullie een probleem als de overeengekomen levering zou opschuiven? Zo niet, dan is het misschien handig als jullie aankopend makelaar de verkopend makelaar laat weten dat de oplevering niet kan plaatsvinden per half april maar bijvoorbeeld twee maanden na ondertekening van de koopovereenkomst. Overigens begrijp ik niet zo goed waarom die oplevering een probleem zou worden. Als een hypotheekadviseur zich heel goed voorbereid en maximale druk op de ketel zet, dan is die hypotheek echt wel binnen twee maanden te realiseren. Mijn hypotheekadviseurs zijn daar in elk geval prima toe in staat! ;-) Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - schiks op maandag 20 februari 2017 20:28

Geachte heer de Leeuw,

Stel dat de verkopende partij bestaat uit drie familieleden. Nadat de koper de vraagprijs bood en de makelaar liet weten dat de koop rond was is het voorlopig koopcontract door twee van de drie verkopers ondertekend. Ook de koper heeft getekend. De waarborgsom is betaald en een uiterste datum voor de overdracht vastgelegd.De derde verkoper probeert onder de verkoop uit te komen. Hij tekent het voorlopig koopcontract niet. De stukken liggen al bij de notaris.

Wat te doen?

Vriendelijke groet, Judith

Geachte heer de Leeuw, Stel dat de verkopende partij bestaat uit drie familieleden. Nadat de koper de vraagprijs bood en de makelaar liet weten dat de koop rond was is het voorlopig koopcontract door twee van de drie verkopers ondertekend. Ook de koper heeft getekend. De waarborgsom is betaald en een uiterste datum voor de overdracht vastgelegd.De derde verkoper probeert onder de verkoop uit te komen. Hij tekent het voorlopig koopcontract niet. De stukken liggen al bij de notaris. Wat te doen? Vriendelijke groet, Judith
Gast - Wim de Leeuw op maandag 20 februari 2017 22:51

Dag Judith,

Ik ben weliswaar jurist en makelaar, maar het antwoord op jouw vraag weet ik niet helemaal zeker. Ik weet niets van toepasselijke rechtsregels of rechterlijke uitspraken over vergelijkbare gevallen.

Maar mijn juridisch-onderbuikgevoel leert me dat in dit geval een 'door verkoper ondertekende koopovereenkomst' inhoudt dat alle verkopers moeten hebben ondertekend.

Waarom? Dat de verkoper pas gebonden is nadat hij de overeenkomst heeft ondertekend is een juridische boemerang voor particuliere verkopers, die het gevolg van het wettelijke gegeven dat kopers zich nog mochten bedenken nadat zij de overeenkomst hadden ondertekend. De gedachte moet zijn geweest dat het toch niet zo kan zijn dat verkopers aan een mondelinge toezegging worden gehouden, terwijl kopers zich zelfs na ondertekening van een schriftelijke overeenkomst nog kunnen bedenken.

Twee kopers hebben ondertekend. De bedenktijd gaat nog niet in, omdat de akte nog niet volledig ondertekend is.

Ook de laatste koper is pas gebonden als hij zijn handtekening heeft gezet. Daarna mag de koper nog aan die bedenk-onzin beginnen.

De derde verkoper hoeft niet te proberen om onder de koop uit te komen, er is namelijk nog geen rechtens afdwingbare koop!

Ik ben heel benieuwd hoe deze zaak gaat aflopen! Hou me op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Dag Judith, Ik ben weliswaar jurist en makelaar, maar het antwoord op jouw vraag weet ik niet helemaal zeker. Ik weet niets van toepasselijke rechtsregels of rechterlijke uitspraken over vergelijkbare gevallen. Maar mijn juridisch-onderbuikgevoel leert me dat in dit geval een 'door verkoper ondertekende koopovereenkomst' inhoudt dat alle verkopers moeten hebben ondertekend. Waarom? Dat de verkoper pas gebonden is nadat hij de overeenkomst heeft ondertekend is een juridische boemerang voor particuliere verkopers, die het gevolg van het wettelijke gegeven dat kopers zich nog mochten bedenken nadat zij de overeenkomst hadden ondertekend. De gedachte moet zijn geweest dat het toch niet zo kan zijn dat verkopers aan een mondelinge toezegging worden gehouden, terwijl kopers zich zelfs na ondertekening van een schriftelijke overeenkomst nog kunnen bedenken. Twee kopers hebben ondertekend. De bedenktijd gaat nog niet in, omdat de akte nog niet volledig ondertekend is. Ook de laatste koper is pas gebonden als hij zijn handtekening heeft gezet. Daarna mag de koper nog aan die bedenk-onzin beginnen. De derde verkoper hoeft niet te proberen om onder de koop uit te komen, er is namelijk nog geen rechtens afdwingbare koop! Ik ben heel benieuwd hoe deze zaak gaat aflopen! Hou me op de hoogte! Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast - harold de vries op zondag 12 maart 2017 18:50

goedenavond, ik heb na onderhandelen met de verkoper een woning gekocht en krijg nu het concept verkoopcontract welke door de verkoper niet getekend is. indien ik dit niet teken en de makelaar laat weten dat ik toch van de koop afzie heb ik geen verplichtingen? of is dit na enige dagen alsnog een rechtsgeldige overeenkomst ondanks dat er door geen vd partijen getekend is? alvast dank

goedenavond, ik heb na onderhandelen met de verkoper een woning gekocht en krijg nu het concept verkoopcontract welke door de verkoper niet getekend is. indien ik dit niet teken en de makelaar laat weten dat ik toch van de koop afzie heb ik geen verplichtingen? of is dit na enige dagen alsnog een rechtsgeldige overeenkomst ondanks dat er door geen vd partijen getekend is? alvast dank
Gast - Wim de Leeuw op maandag 13 maart 2017 00:58

Dag Harold,

Ik begrijp je vraag niet helemaal. Je hebt bovenstaande blog gelezen. En je vraagt je desondanks af of je als koper verplichtingen hebt VOORDAT je een koopovereenkomst hebt ondertekend die je daarna zonder onderbouwing nog kunt annuleren met een beroep op de bedenktijd.

Wat in mijn blog is je niet duidelijk?

En, voor de goede orde: JA, je kunt zonder verplichtingen van de overeenkomst af.
Een schriftelijke overeenkomst is voor jou als koper pas definitief nadat je de drie dagen bedenktijd hebt laten verlopen.

Als je echter te 'nonchalant' afziet van deze deal, dan is het wel de vraag of deze verkopend makelaar jou als koper ooit weer serieus neemt. Maar dat is een ander verhaal. Juridisch ben je aan niets gebonden. Maar in een tijd waarin makelaars - in het stedelijk gebied in de normale prijsklassen - een woning tig keer zouden kunnen verkopen, zullen ze dat niet snel doen aan iemand die zich bij een eerdere deal al te gemakkelijk terugtrok. Als er een bijzondere reden is waarom je afhaakt, zou ik die vooral bij de verkopend makelaar bekend maken. Begrijp me niet verkeerd, je bent daartoe niet verplicht. Maar je voorkomt daarmee dat je door deze makelaar als 'niet serieus' wordt beschouwd.

Met vriendelijke groet,
Wim de Leeuw

Dag Harold, Ik begrijp je vraag niet helemaal. Je hebt bovenstaande blog gelezen. En je vraagt je desondanks af of je als koper verplichtingen hebt VOORDAT je een koopovereenkomst hebt ondertekend die je daarna zonder onderbouwing nog kunt annuleren met een beroep op de bedenktijd. Wat in mijn blog is je niet duidelijk? En, voor de goede orde: JA, je kunt zonder verplichtingen van de overeenkomst af. Een schriftelijke overeenkomst is voor jou als koper pas definitief nadat je de drie dagen bedenktijd hebt laten verlopen. Als je echter te 'nonchalant' afziet van deze deal, dan is het wel de vraag of deze verkopend makelaar jou als koper ooit weer serieus neemt. Maar dat is een ander verhaal. Juridisch ben je aan niets gebonden. Maar in een tijd waarin makelaars - in het stedelijk gebied in de normale prijsklassen - een woning tig keer zouden kunnen verkopen, zullen ze dat niet snel doen aan iemand die zich bij een eerdere deal al te gemakkelijk terugtrok. Als er een bijzondere reden is waarom je afhaakt, zou ik die vooral bij de verkopend makelaar bekend maken. Begrijp me niet verkeerd, je bent daartoe niet verplicht. Maar je voorkomt daarmee dat je door deze makelaar als 'niet serieus' wordt beschouwd. Met vriendelijke groet, Wim de Leeuw
Gast
zaterdag 08 augustus 2020

De Leeuw maakt gebruik van cookies op haar website, onder meer om uw ervaring op onze website te verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring.
Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.