Nieuws

De Leeuw Groep B.V. heeft alweer de elfde editie van het rapport ‘Zicht op de Woningmarkt’ uitgebracht. Het rapport omvat woningmarktgegevens voor de gebieden Rijn- en Veenstreek, Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio over de periode 2010-2016. De afgelopen maanden heeft De Leeuw onderzoek gedaan naar de woningmarkt in de regio. Behorend tot de 25 grootste NVM woningmakelaars van Nederland en marktleider in haar werkgebied, beschouwt De Leeuw het als haar verantwoordelijkheid om deze informatie te leveren.

Op Goede Vrijdag, vrijdag 14 april, zijn wij vanaf 12.30 uur gesloten. Tweede Paasdag, maandag 17 april, zijn onze vestigingen de hele dag gesloten.

In noodgevallen of bij schade, waarbij direct handelen is vereist kunt u contact opnemen me één van onze Verzekeringsadviseurs, kijk op www.deleeuw.nl/welkom-verzekeringen/schade-melden voor meer informatie.